Ми на Facebook

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

П Л А Н      Р О Б О Т И

ГАНИЧІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ГАНИЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2017/2018 н.р.

П О Г О Д Ж Е Н О

на засіданні педагогічної ради

протокол №1 від 31.08.2017  

голова педагогічної ради

________М.Фельбаба

 

З М І С Т

 

І. Аналіз роботи навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік

та завдання на 2017/2018 навчальний рік __ _____________________________________________________________3

ІІ. РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ______________________________________________________________64

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту»,
       ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»  _________________________________________________________ 74

3.2. Створення оптимальних умов щодо початку 2017/ 2018  навчального року________________________________________

3.3. Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення 2017/2018 навчального року ______________________76

3.4. Профорієнтаційна робота__________________________________________________________________________________77

ІV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Організація роботи з учнями

4.1.1. Соціальний захист учнів _________________________________________________________________________________

4.1.2. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів ________________________________________________________

4.1.3. Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів________________________________________________________86

4.1.4. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів __________________________________________________________87

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

5.1. Організаційна робота______________________________________________________________________________________90

5.2.Основні напрямки виховної діяльності ______________________________________________________________________

 5.3.Організаційно – методична робота з педагогами _____________________________________________________________99

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

6.1.Атестація педагогічних працівників­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________100

6.2.Комп’ютеризація та інформатизація ______________________________________________________________________101

VІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

7.1.Організація спільної діяльності сім’ї та школи _____________________________________________________________102

7.2. Загальношкільні батьківські збори_______________________________________________________________________103

VІІІ. Управління та громадське самоврядування

8.1. Засідання педагогічних рад______________________________________________________________________________105

8.2. Засідання нарад при директорові________________________________________________________________________107

8.3 .Засідання ради школи ____________________________________________________________________________________ 112

8.4.Засідання піклувальної ради_______________________________________________________________________________ 112

8.5    Циклограма видачі наказів  з основної діяльності _________________________________________________________112

8.6.    Контрольно - аналітична діяльність_____________________________________________________________________117

8.7.    Контроль за станом викладання навчальних  предметів_________________________________________________117

       8.8 Перспективний план – графік внутрішньо шкільного контролю за станом викладання навчальних предметів  --117

ІХ. Науково-методичне забезпечення роботи

9.1.                     Робота над методичною проблемою ________________________________________________________________118

9.2.                     Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності
у міжатестаційний  період_________________________________________________________________________119

9.3.                                     План роботи методичної ради__________________________________________________________________________119

Х. Охорона праці

ХІ. ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ХІІ. ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГА

ХІІІ.ПЛАН РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 1. 1.     Загальна інформація про школу    

       

      Ганичівська ЗОШ І-ІІІ ступенів є  комунальною власністю  Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області.  Фінансування здійснюється управлінням освіти Тячівської  РДА.  З початку навчального року була введена ставка провідного бухгалтера, що дало раціонально розприділяти кошти. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1953 році, земельна ділянка, яка належить школі  має площу  0,9666  га.  У 2016/2017 навчальному році  у школі працює 67 педагогічних працівників та  28 чоловік обслуговуючого персоналу.

  У 2016/2017  навчальному році  було укомплектовано 28 класів, в яких  навчалося  599  учнів. З них 1-4-их класів  - 228;  5-9-их – 281;  10-11-их –90 учнів.   Школу  закінчили - 47 – випускників 11-их класів, які отримали атестати про повну середню освіту. Свідоцтва про базову  середню освіту отримали 62 учнів 9-их класів. 58 учнів закінчили початкову школу.

2. Кадрове забезпечення

                    Головну  роль у вирішенні освітянських  завдань  належить  педагогічним працівникам. На посаді вчителя працює 67 чоловік. За якісним складом – 1  кандидат історичних наук, 2 «Вчителів – методистів», 31 вчителів  вищої  категорії, 27 вчителів з педагогічним званням «Старший вчитель», 6 вчителів з педагогічним звання «Старший  вихователь», вчителів І категорії – 11, вчителів ІІ категорії –5 , спеціалістів - 12, відповідає  займаній посаді – 8.

Педагогічними кадрами школа забезпечена достатньо. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників становить – 20 год.     

  3. Методична  робота

                    В 2016/2017 н. р. педагогічний колектив працював над проблемою  « Вдосконалення навчально – виховного процесу на основі реалізації компетентісно – орієнтованого  підходу  шляхом  впровадження  комп’ютерних технологій в навчально – виховний  процес».  Протягом  року  була організована робота  шкільних методичних об’єднань : вчителів  початкових класів,  вихователів ГПД, вчителів української мови та літератури,  вчителів  світової  літератури та історії, іноземних мов, предметів  художньо – естетичного циклу,фізкультури та трудового навчання, математики, фізики та інформатики , вчителів хімії, біології та географії, класних керівників.

             Протягом 2016/2017 навчального року  було  атестовано 8  чоловік.

        У конкурсі «Вчитель року» в номінації «Музичне мистецтво» у ІІ районному етапі Омельяненко Надія Василівна здобула перемогу, а в ІІІ-му обласному етапі стала лауреатом.

       Аналіз  якісного   складу та освітнього рівня  педагогічних працівників школи дозволяють  зробити висновок про можливість проведення навчально – виховного процесу на високому рівні.

4        .Навчальна діяльність учнів

Організація навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році здійснювалась  за Типовими навчальними планами:

-          для 1-4 –х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р.№460 (додаток 1).

-          для 5- 8 - х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН молодь-спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664,зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки  від 12.12.2014 р №1465 ( додаток 10);

-          для 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 (додаток1);

-          для 10 -11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657 (додаток 2).

 

Розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснювалась на основі таких Типових планів:

-          для початкової та основної школи – Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання;

-          для старшої школи – Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль).

Інваріантна складова Типових навчальних планів реалізовувалась  у повному обсязі.

Організація навчально - виховного процесу індивідуальної форми навчання здійснювалась за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. №778  (зі змінами , внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852 ) , наказу МОН України від 11.09.2009 №852 та наказу МОН України від 22.04.2104 №504:

- 1 клас – за Типовим навчальним планом початкової школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 року №80 (додаток 12):

- для 2 -го класу – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку, затвердженими наказом МОН України  від 28.01.2014 р. №80 (додаток 1

- 3 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою, затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 року № 80

 (додаток 14)

 

- 5 клас – за Типовим навчальним планом спец.ЗНЗ ІІ ступеня для розумово відсталих дітей з українською мовою навчання, затверденими наказом МОН України від 28.01.2014 року №80 (додаток 18);

-          6,8 класи – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 року № 504 (додаток 16)

Навчання здійснювалось за семестровою формою навчання.

Школа працювала за п”ятиденним робочим тижнем.

Варіативна складова використовувалась на:

-          збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової;

-          запровадження факультативів, курсів за вибором;

-          індивідуальні заняття та консультації.

 

Повноцінність повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу , в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначені цього показника.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використано на введення:

-          додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання в 1-х класах української мови.

-          індивідуальних та групових занять в 1-4 класах з математики, української мови та українського читання.

      Години варіативної складової робочого навчального плану для учнів 5-9 та 10 – 11 класів використано для додаткових годин до інваріантної складової та факультативних занять та курсів за вибором.

     Організація навчально - виховного процесу здійснювалась на основі плану роботи школи, календарно - тематичного планування , розкладу уроків, інформаційних документів МОН України та згідно з розкладом, погодженим із райСЕС та профспілковим комітетом школи.

 У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу над проблемою «Вдосконалення навчально - виховного процесу на основі реалізації компетентнісно – орієнтованого підходу шляхом впровадження комп»ютерних технологій у навчально - виховний процес». Працюючи над цією проблемою перед вчителями стояли  відповідні завдання, а саме:

- виконання законів «Про освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту» та інші;

- впровадження передового педагогічного досвіду;

- якісне виконання навчальних планів та  програм;

- індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

- робота з невстигаючими учнями;

- вдосконалення роботи  з учнями девіантної поведінки;

- вдосконалення позакласної роботи;

- посилення виховної роботи на уроках та позаурочний час;

- створення системи пошуку юних талантів та обдарувань;

- постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально  – виховного процесу;

- удосконалення роботи етнографічного музею;

- впровадження комп»ютерних технологій в навчально-виховний процес;

   Обрання цієї теми пов»язане з загальною тенденцією впровадження комп»ютерних технологій  , вдосконалення роботи педагогічних кадрів з інноваційними технологіями, які на сьогоднішній день є невід»ємною складовою навчально – виховного процесу.

    Найважливіші питання шкільного життя розглядалися на засіданнях педагогічної ради , нарадах при директорові та засіданнях шкільних методичних об»єднань.

     Протягом навчального року адміністрацією школи проводились моніторинги якості знань учнів в основному у випускних класах, які показали, що рівень знань учнів бажає бути на багато вищим. Результати моніторингових досліджень оформлені до наказів. Хочу зауважити, що результат моніторингу є основним критерієм в подальшому оцінюванні школярів.  Сьогоднішній час вимагає від нас надання якісних освітніх послуг та якісного оцінювання учнів з усіх дисциплін інваріантної складової, що дасть можливість кожному учневі правильно зорієнтуватися в суспільстві та вибрати вірний шлях в майбутньому професійному зростанні.

      У 2016/2017 навчальному році здійснювався контроль за станом викладання навчальних предметів: української мови, математики, фізики, біології,географії, історії України. Матеріали контролю узагальнені та оформлені до наказів. Слід зауважити, що вчителі- предметники дотримуються методичних рекомендацій щодо викладання предметів, але слід враховувати умови сьогодення в кожному конкретному випадку. Основними недоліками  в роботі є: недотримання вчителями - предметниками критеріїв оцінювання, недостатня мотивація навчальної діяльності. Ці та інші аспекти впливають на кінцевий результат нашої роботи.

      За результатами 2016/2017 навчального року успішність учнів становить:

Із 228 учнів 1-4 класів  мають високий рівень – 34;

достаній рівень -76;;

середній рівень -54;

початковий рівень-2;

62 учнів 1-х класів не атестовані.

У 5-9-х  класах навчалось 281 учнів з них мають:

 високий рівень – 23;

                                                                                                                  достатній -81;

середній – 165;

початковий-12.

У 10-11-х класах навчалось 90 учнів з них високий  рівень  знань має -1 учень

Мають достатній рівень – 16;

                                         Мають середній рівень – 44;

                                         Мають початковий рівень – 29 учнів.

 

 

Загальна картина по школі має такий вигляд:

 

Всього учнів на кінець 2016/2017 навчального року -599, сформовано 28 класів.

Не атестовано учнів 1-х класів -62 учнів- 10%

Мають високий рівень навчальних досягнень -58  учнів – 10%.

Мають достатній рівень навчальних досягнень – 173 учнів- 29%

Мають середній рівень навчальних досягнень – 263 учень-44%.

Мають низький рівень навчальних досягнень – 43 учнів- 7 %.

    

     Велика увага адміністрацією школи приділяється збереженню учнівського контингенту. Протягом року вибуло 10 - учнів. Прибуло 4-  учнів.   Протягом  2016/2017 навчального року  вчителями – предметниками  Корсак М.В., Омельяненко Н.В., Герич Т.В., Жидак Т.Ю., Перегиня О.В., Аннишинець М.М., Федурця М.М., Плиска В.Ю. були проведені відкриті уроки на належному методичному рівні. Цікаві уроки, як за формою так і за змістом проводять вчителі Жидак Т.Ю., Герич Т.М., Куцин А.І., Куцин О.В., Суходольська Л.М., Герич Г.І., Корсак М.В., Король С.В., Кричка В.В.

     Методичні об»єднання вчителів – предметників працюють згідно планів роботи. Пріоритетом їх діяльності є надання якісної методичної допомоги молодим вчителям, реалізації навчальних програм та вдосконалення рівня викладання предметів. Матеріали оформлені згідно вимог, складені плани роботи, системетично проводились засідання. 

Державною підсумковою атестацією було охоплено:

-          58  учнів -4-х класів;

-           

Результати ДПА з української мови

Результати ДПА у %

Всього 58 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

3

21

45

    31

           

 

Результати ДПА з математики

Результати ДПА у %

Всього 58 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

3

27

41

29

           

 

Результати ДПА з літературного читання

Результати ДПА у %

Всього  58 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

-

 

21

 

38

 

41

           

 

- 62  учнів 9-х класів,які  складали ДПА з української мови, математики, та предметом за вибором навчального закладу –зарубіжної літератури.

 

Результати ДПА з української мови

Результати ДПА у %

Всього 62 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

3

 

47

 

43

 

7

           

 

Результати ДПА з математики

Результати ДПА у %

Всього 62 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

3

 

53

 

37

 

7

           

 

 

 

-          47  учнів 11-х класів.складали ДПА з української мови-47 учнів (вчителі Корсак М.В., Куцин С.І.); математики- 7 учнів (вчитель Грежинець Н.І.),  історії України- 40 учнів (вчитель Герич Т.В.); англійської мови -5 учнів (вчителі Костенюк Я.М., Куцин В.І.) та біології-41 учень (вчитель Попович В.А.) у формі  ЗНО. В основному учні із завданнями справилися, будемо очікувати результати їх діяльності.

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2011-2012

7

29

57

14

0

0

0

0

0

0

0

2012-2013

18

5

17

17

28

22

11

0

0

0

0

2014-2015

59

73

22

5

0

0

0

0

0

0

0

2015-2016

43

53

47

0

0

0

0

0

0

0

0

2016-2017

46

39

30

17

4

4

4

2

0

0

0

Результати ЗНО з української мови та літератури

                                      

 

Результати ЗНО з німецької мови

Навчальний рік

 

Всього учасників

 

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2013-2014

2

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

 

 

 


Результати ЗНО з англійської мови

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2013-2014

3

33,3

0

33,3

33,4

0

0

0

0

0

0

2016-2017

5

20

40

0

20

0

20

0

0

0

0

 

 

 

Результати ЗНО з історії України

 

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2012-2013

6

33

0

33

17

17

0

0

0

0

0

2013-2014

7

0

0

0

14

29

57

0

0

0

0

2015-2016

40

57

30

7,5

2,5

0

0

0

0

0

0

2016-2017

40

12.5

47.5

30

0

7,5

2.5

0

0

0

0

 

 

 

 

Результати ЗНО з математики

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2015-2016

3

67

33

0

0

0

0

0

0

0

0

2016-2017

8

87

0

13

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Результати ЗНО з біології

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2012-2013

2

50

0

0

50

0

0

0

0

0

0

2013-2014

8

12,5

12.5

25

50

0

0

0

0

0

0

2015-2016

1

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2016-2017

40

30

45

25

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Результати ЗНО з хімії

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2012-2013

1

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2013-2014

4

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Результати ЗНО з географії

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2012-2013

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013-2014

1

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Результати ЗНО з всесвітньої історії

Навчальний рік

Всього учасників

% учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від  162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199

200

2013-2014

3

0

0

33

0

67

0

0

0

0

0

 

 

 

Вчителі – предметники Куцин А.І., Кубарич І.І., Березун Н.І., Томищ Н.Ю,, Фельбаба В.В., Герич Т.В., Куцин О.В., Король С.В., Корсак М.В., Герич В.П., Попович В.А., Жидак Т.Ю., Томищ І.І. підготували призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016/2017 н.р.

№п/п Предмет Клас Місце ПІП учня Вчитель, що підготував
1. Трудове навчання 9-Б ІІ Дикун Алевтина Куцин А.І.
2 Трудове навчання 10-А ІІ Герич Богдана Томищ І.І.
3. Трудове навчання 8-Б І Кубарич Іван Кубарич І.І.
4. Економіка 11-А ІІ Гендич Альбіна Березун Н.І.
5. Астрономія 11-А І Гендич Альбіна Кубарич І.І.
6. Німецька мова 9-А ІІІ Пономаренко Андріана Томищ Н.Ю.
7. Інформаційні технології 8-А І Фельбаба Анастасія Куцин О.В.
8. Історія 10-Б ІІ Король Денис Фельбаба В.В.
9. Історія 11-Б ІІІ Гичун Ірина Герич Т.В.
10. Інформатика 8-А І Кус Вадим Куцин О.В.
11. Інформатика 11-А ІІІ Гендич Альбіна Куцин О.В.
12. Українська мова 7-А ІІІ Перегиня Злата Король С.В.
13. Українська мова 8-Б ІІІ Аннишинець Назарій Корсак М.В.
14. Українська мова 10-Б ІІІ Король Денис Король С.В.
15. Хімія 7-Б ІІ Омельяненко Любомир Герич В.П.
16. Хімія 10-А ІІІ Герич Богдана Герич В.П.
17 Географія 8-А ІІ Кус Вадим Березун Н.І.
18. Біологія 8-Б ІІ Аннишинець Назарій Жидак Т.Ю.
19. Біологія 10-Б ІІІ Король Денис Попович В.А.

Результати ІІ етапу конкурсу імені П.Яцика

№п/п Клас
Місце ПІП учня Вчитель, що підготував
1. 7-А І Перегиня Злата Король С.В.
2. 10-Б І Король Денис Король С.В.
3. 6-А ІІ Попович Василь Корсак М.В.
4. 8-А ІІ Фельбаба Анастасія Король С.В.
5. 5-А І Бердар Василь Корсак М.В.


Результати ІІ етапу конкурсу імені Т.Шевченка

№п/п Клас
Місце ПІП учня Вчитель, що підготував
1. 11-Б ІІ Гичун Ірина Корсак М.В.
2. 9-В Танчинець Яна Кричка В.В.
3. 8-А Кус Вадим Король С.В.
4. 7-Б Фіцай Юлія Король С.В.
5. 6-А ІІІ Куцин Тетяна Корсак М.В.
6. 5-А Бердар Андріан Корсак М.В.

Активну участь учні школи приймали у захисті наукових робіт МАН.

№п/п Клас
Місце ПІП учня Вчитель, що підготував
1. 9-Б ІІ Дикун Алевтина Куцин А.І.
2. 11-Б ІІ Роговська Ілона Перегиня О.В.
3. 11-Б Учасн. Гичун Ірина Костенюк Я.М.
4. 9-А ІІ Тяско Роксана Кухта О.І.
5. 9-А І Тяско Роксана Грежинець Г.М.

Вчитель географії Березун Н.І. у цьому навчальному році підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, учня
8-А класу Куса Вадима).
Вчитель української мови та літератури підготувала призера ІІІ етапу Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика (учень 10-Б класу Король Денис) та учасника ІV етапу вище згаданого конкурсу.

Протягом 2016/2017 навчального року робота була спрямована на особистісно – зорієнтоване навчання і виховання
школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до 1-го класу були
залучені всі діти шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи (62 учнів) . 6 учнів школи, за станом здоров’я, згідно
висновків ЛКК здобували навчання за індивідуальною формою.
Учні школи є активними учасниками математичного конкурсу «Кенгуру», конкурсу з інформатики «Бобер», Міжнародного природничого конкурсу «Колосок», конкурсів з іноземних мов «Гринвіч» та «Орлятко». Вчителями наставниками організації та проведення вищезгаданих конкурсів є Куцин Олеся Василівна, Попович Лариса Іванівна, Томищ Наталія Юріївна, Костенюк Яна Михайлівна та Перегиня Оксана Василівна.
5. Зовнішнє незалежне оцінювання
В цьому навчальному році кожний випускник школи мав доступ до участі в вступній компанії до вищих навчальних закладів. Колектив школи став не тільки свідком, а й безпосереднім учасником цього процесу. На базі нашої школи був організований пункт реєстрації учасників ЗНО – 2017. Цьому процесу передувала значна підготовка . Наказом директора був призначений відповідальний за реєстрацію заступник директора по навчально – виховній роботі Омельяненко М.В. Адміністрацією школи була проведена клопітка робота з підготовки та вивчення нормативно – правової бази. На передодні реєстрації випускників 11-их класів на участь у пробному тестуванні проведено ряд інструктивних бесід та підписані листівки «Читали, чули, знаємо». Не зважаючи на те, що ця процедура є платною зареєструвалося і взяло участь 20 випускників з предметів за власним вибором.
На участь в основній сесії було зареєстровано 47 випускників.
Тестування з української мови та літератури проходило на базі Дубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Історії України та біологія - на базі Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, математики - на базі Хустської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, англійської мови - на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Нами зроблена клопітка організаційна робота, проведені батьківські збори з питань ЗНО, забезпечена належна явка учнів на ЗНО. Не зафіксовано жодного порушення учнів під час тестування.
6. Виховна та позакласна робота
В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій втілилася самобутність народу. Нині під впливом національно – виховних традицій народу поступово відроджується національна система виховання, функціонування якої відповідає таким реаліям сьогодення, як перехід України на ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави.
Концепція громадянського виховання, Концепція національного виховання, закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо – естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів.
Головна мета школи – формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.
Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.
Сучасні наукові дослідження доводять, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. «Національне виховання, як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856-1940), - забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...»
Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», Указ Президента України № 132/2017 від 15.05.2017 “Про відзначення 26-ї річниці незалежності України” . Розпорядження Кабінету Міністрів України №522-р від 09.08.2017. Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України. Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 04.08.2017 №406 “Про відзначення у Київській області 26-ї річниці незалежності України”. План заходів щодо відзначення 26-ї річниці проголошення незалежності України у навчальних закладах Київської області. Затверджено список лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Методичні рекомендації щодо вшанування Державного Прапора України. Методичні рекомендації щодо відзначення 26-ї річниці незалежності України. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її І етапу (09.08.2017). Розпорядження Кабінету Міністрів України №526-р від 09.08.2017 Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу. Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р.“Лист МОН України від 04.08.2017 № 1/9-429 “Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти“. Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1023 “Про присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»”. Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1000 “Про проведення всеукраїнських змагань серед учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації“. Наказ МОН України від 11.07.2017 № 999 “Про проведення зборів лідерів Дитячого екологічного парламенту“. Наказ МОН України від 27.06.2017 № 944 “Про проведення XI Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців“. Наказ МОН України від 23.06.2017 № 905 “Про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край”“.
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.
Над реалізацією цих завдань працюватиме педагогічний колектив протягом навчального року. Виконуючи ці завдання педагоги використовуватимуть різноманітні форми і методи роботи: екскурсії, конкурси, турніри і т. д. Відповідно до реалізації проблемної теми «Виховання особистості через формування загальнолюдських, національних цінностей та
важливих якостей людини - громадянина України» основними завданнями роботи у 2016 – 2017 н. р. є :
- виховання громадянина України;
- формування особистості учня, його наукового світогляду, його здібностей, обдарувань;
- виконання вимог Державного стандарту освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
- виховання в учнів поваги до Конституції, державних символів, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
- реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’ я учнів.
- розвиток творчих здібностей учнів.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

   У  2016/2017 навчальному році виховна  діяльність в 1- 11 класах Ганичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   була спрямована на реалізацію законів України “Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, державних національних програм, та згідно програми виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затвердженої МОН України (наказ № 1133 від 17.12.2007 р.)   Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров”я формування здорового способу життя.

            Метою виховання стало формування морально-духовної життєво – компетентної особистості, яка успішно самореалізується  в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.         

           Проблема над якою працювала школа  -  це національно – патріотичне  виховання учнів, реалізація якої допомагає забезпечити духовну єдність поколінь, зберегти родинні традиції. Через залучення учнів до вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів ми виховуємо національну свідомість і самосвідомість дітей. 

           Система цінностей і якостей розвивається і виявляється  через власне ставлення дитини, тому зміст виховання  у школі включав:

  1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

  2. Ціннісне ставлення до людей.

  3. Ціннісне ставлення до природи.

  4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

  5. Ціннісне ставлення до праці.

  6. Ціннісне ставлення до себе.

  Протягом  року питання виховної роботи в школі  розглядалися  на нарадах при директорові, було видано ряд наказів з виховної роботи.

       Розглядалися питання виховної роботи і на засіданнях педагогічної ради, засіданнях  ради школи, батьківських зборах, засіданнях МО вчителів початкових класів, класних керівників 5-11 класів та вихователів ГПД на оперативних нарадах.

      До МО класних керівників, МО вчителів початкових класів та МО вихователів ГПД входило 28 класних керівників, 1 вчитель початкових класів та 7 вихователів ГПД. МО працювали згідно затвердженого плану роботи.

      Дирекцією школи було відвідано ряд уроків, відкритих виховних годин та виховних заходів в 1-11 класах.

     Були проведені  рейди-перевірки стану ведення щоденників, збереження підручників, проводилися святкові та робочі лінійки, огляди класних кутків, озеленення класних кімнат, санітарного стану приміщень та шкільних клумб.

      Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота в 1-11 класах проводиться на належному рівні.

     Протягом 2016-2017 н. року в школі було проведені  виховні години згідно планів виховної роботи класів такі як : «День соборності», « День пам’яті жертв під Крутами», «Вшанування учасників бойових дій на території інших держав», «Європа наш спільний дім»,  « Шляхами Тараса», «Міжнародний день Землі», « Дзвони Чорнобиля», « День космонавтики» та ін.

        Педагогами –організаторами Герич В.П. та Ферою А.І. підготовлено та проведено ряд  конкурсів-виставок малюнків : «Барви осені», «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Мої права», «Охорона праці очима дітей», «Здай кров заради життя», конкурс плакатів до Дня учителя, Нового року, конкурс стінгазет « Первоцвіти просять захисту», «Чорнобиль не має минулого часу», конкурс малюнків «За нашу свободу».

Педагогом-організатором Ферою А.І.  підготовлено та проведено ряд святкових та робочих лінійок, присвячених Дню партизанської слави, Дню визволення українських земель від німецько-фашистських окупантів, трагедії Бабиного Яру, відзначенню 3-ї річниці революції Гідності, Голодомору 1932-1933 років. А також виховні заходи «Не забудемо козацької слави», «Зимові свята та обряди українського народу», «Первоцвіти просять захисту», «В ім’я кохання». Школа зайняла ІІ місце  у районному конкурсі  на кращий фоторепортаж на тему «Я люблю Україну», де роботу учнівського самоврядування представляла учениця 8-А класу Фельбаба Анастасія.

            Педагогом-організатором Герич В.П. проведено робочі та тематичні лінійки: «Знай свої права, виконуй свої обов’язки»,»правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період», виховний захід «Земля-наш спільний дім» з учнями 10-А,та 7-А класів.

Традиційним стало проведення шкільного свята урожаю в якому взяли активну  участь всі класи школи.

Проведено конкурс творів, листів, малюнків, фоторобіт «Захисники Вітчизни: минуле і сьогодення»; конкурс-виставка з декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»; конкурс-виставка «Новорічна композиція», конкурс валентинок, конкурс-виставка «Наш пошук і творчість, тобі Україно!», конкурс з початкового технічного моделювання, конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», конкурс-виставка «Воскресни, писанко», конкурс «Лист, вірш, малюнок до мами», фотоконкурс «Моя Україна», конкурс малюнків «За нашу свободу» Учні школи взяли участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина-Україна».

В школі проведено  акцію милосердя до Дня людей похилого віку, а також школа взяла участь у Всеукраїнській  акції «Запали свічку», акціях «Серце до серця», «Чисте довкілля», «Великодній кошик воїнам АТО», «Назустріч мрії».

Класними керівниками 11 класів Омельяненко Н.В. та Герич Г.І. підготовлено привітання до дня працівників освіти.

Вчителями фізичної культури Дикун Т.І. Фіцай В.В, Герич Г.І. проведено спортивні змагання в рамках олімпійського тижня.

 Класними керівниками 7-А та 7-Б класів Березун Н.І. та Герич Т.М.   підготовлено виступ учнів 7-х класів на  пам’ятному мітингу присвяченому пам’яті  жертв Голодомору.

Вчителями історії Фельбабою В.В. та Герич Т.В. на високому патріотичному рівні проведено виховний захід для учнів 10-11-х класів «Відгомін Бабиного Яру».

Вчителями української мови Корсак Мариною Василівною, Король Світланою Василівною,  Куцин Світланою Іванівною проведено конкурс знавців української мови імені Яцика та конкурс ім. Т.Г.Шевченка серед учнів 5-11 класів, виховні заходи до Міжнародного Дня рідної мови серед учнів 5-11 класів.

 Класний керівник 6-А класу Корсак М.В. підготувала та провела виховний захід « Мова моя українська, батьківська,материнська» .

 Захоплюючий КВК з учнями 7-А і 7-Б класів «З українським словом повік не розлучусь» підготувала та провела Король С.В.

             Виховний захід з учнями 11-А, 8-В та 5-В класів «Наша мова-мова вічної землі, наше слово-слово вічного народу»  провела Куцин С.І.

            Вчителем ОБЖ Куцин А.І. проведено цікавий виховний захід «Геть паління! Ми-здорове покоління» з учнями 9-А класу.

В рамках тижня ОБЖ учасники  шкільної команди «Spark» під керівництвом Куцин А.І підготували виховний захід «Цінність життя», на якому учні розкрили переваги здорового способу життя.

Вчителем біології Попович В.А. проведено виховний захід « Снід- трагедія сьогодення»

Класним керівниками 1-А, 1-Б та 1-В класів Попович Л.І., Мартиненко Н.В. та Федурцею М.М.  проведено шкільні свята  «Посвята першокласників у школярі».

Класним керівником 4-А класу Плискою В.Ю. проведено змістовний виховний захід «Подорож дорогою добра».

Плискою Л.Ю., керівником 4-В класу проведено виховний захід «Розквітай же, рідна мово!»

В рамках тижня математики Герич Н.П. підготувала конкурсно-розважальну програму «Цікава математика» з учнями 5-А класу.

Математичний турнір «Класна математика» з учнями 7-Б класу провела Герич Т.М.

            Класними керівниками 1-4-х класів, вихователями ГПД   та музичним керівником Омельяненко Н.В. підготовлено новорічні ранки.

            Новорічні ранки для учнів 5-А, 5-Б та 5-В класів підготували Герич Т.В., Жидак Т.Ю., Томищ Н.Ю. та Омельяненко Н.В.

            Розважальну програму для учнів 6-х класів підготувала Корсак М.В.

          Герич Т.М. та учні 7-Б класу підготували для учнів, батьків та вчителів Різдвяний вертеп.

            Учні 11-А та 11-Б класів привітали вчителів школи колядками та новорічно-різдвяними віншуваннями, а також запропонували до уваги глядачів новорічну розважальну програму, яку підготували з класними керівниками Омельяненко Н.В. та Герич Г.І.

            В рамках тижня Європи проведено виховний захід «Що таке Європа?» Фіцай М.І. з учнями 3-А класу, « Ми крокуємо до Європи» виховний захід підготовлений Жидак Т.Ю. з учнями 5-Б класу. Герич Г.І проведено диспут з учнями 11-А та 11-А класів «Що для мене означає бути громадянином європейської держави». КВК «Знавці історії Європейського союзу» провела Герич Т.В. з учнями 5-А класу.

Свято Букварика підготували та провели класні керівники 1-х класів Попович Л.І., Мартиненко Н.В.,Федурця М.М.

            Аннишинець М.М. провела виховний захід «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене» з учнями 4-Б класу.

Виховний захід  «Моя матуся найкраща» провела Суходольська Л.М. з учнями 2-А класу.

Класним керівником 4-А класу Плискою Л.Ю. проведено захід «Розквітай, рідна мово».

«Даруй добро», так називався  виховний захід проведений класним керівником 4-А класу Плискою В.Ю.

             Літературно-музичну композицію «Мова моя калинова» провела Дзябко Н.І. з учнями 3-Б класу.

            В рамках проведення шевченківськихднів класним керівником 3-В класу Пелех А.І. проведено виховний захід «Поклін тобі, Тарасе».

Король С.В. провела КВК з учнями 7-х класів « Наш великий Тарас».

З учнями 6-Б класу Куцин С.В. провела виховний захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…». Виховний захід «Тарас Шевченко і сучасне покоління» провела Корсак М.В. з учнями 5-6-х класів. «Мандрівку в долину Шевченківської поезії» провела бібліотекар школи  Попович О.П. з учнями 5-6-х класів.

            В рамках тижня екології Перегиня О.В провела виховний захід з учнями 10-Б класу «Земля наш спільний дім». Жидак Т.Ю. провела виховний захід «Первоцвіти просять захисту» з учнями 5-Б класу.

             Юришинець О.М проведено зустріч активу школи з підполковником космічних військ Рибалко П.К., присвячену дню космонавтики.

Герич Н.І. провела виховний захід «Весна-чарівниця» з ГПД

1-В класу.

            Дикун М.О. проведено виховний захід «Тепло татусевих долонь» з  ГПД 2-А,Б класів.

            Москвінова Т.М. провела «Веселі старти» з ГПД 3-А,В класів.

            Роговська Л.В. провела виховний захід «Весна пробуджує природу» з ГПД 3-А,Б класів.

            Класними керівниками 9-х класів Грежинець Г.М, Косач Н.І., Кричкою В.В. проведено виховний захід «Уклін тобі, жінко», присвячений святу 8 Березня.

           Школа взяла участь у традиційному районному огляді шкільних музеїв.

             Результати своєї роботи  учні  представляли на різних районних виставках та конкурсах. Найактивнішими є учні :

Орябко Євгенія (3-В),  Фіцай Ніколь (4-В), Клімчук Вікторія (4-В), Удич Каміла 4-Б, Омельяненко Станіслав, Омельяненко Мирослав( 5-А), Попович Максим (7-Б), Омельяненко Любомир(7-Б), Удич Богдан 7-А, Крічфалушій Олеся (7-Б), Фельбаба Анастасія (8-А), Кубарич Іван ( 8-Б), Король Денис (10-Б), Дикун Арсен (9-В), Герич Богдана (10-А), Бердар Оксана (11-А), Гичун Ірина (11-Б) та ін.

            За результатами  участі учнів у районних та обласних заходах учні школи отримали ряд відзнак.

           

Районними грамотами та дипломами відзначено:

 за І місце

            Фіцай Ніколь 2-В кл.-Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»;

Дзябко Денис 2-Б клас - виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;

Герич Богдана 10-А клас клас - виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;

Бердар Олександр 1-Б клас- клас - виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».

Попович Юлія 5-В клас- «Наш пошук і творчість- тобі, Україно!»;

Куцин Василь - виставка з початкового технічного моделювання;

Дзябко Денис 2-Б клас, Палінкаш Андрій 6-А клас, Фіцай Анастасія 3-б клас, Суходольська Мирослава 1-А клас, Герич Домінік 1-Б клас,  – фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко»;

Король Денис 10-Б клас –«Захисники України: історія та сьогодення».

за ІІ місце

Роговська Ілона 11-Б клас –ІІ етапВсеукраїнського конкурсу –захисту науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН України;

Дикун Алевтина 9-Бклас –ІІ етап Всеукраїнського конкурсу –захисту науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН України;

Тяско Роксана 9-А клас - ІІ етапВсеукраїнського конкурсу –захисту науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН України;

Фіцай Даніела 8-В клас, Герич Богдана 10-А клас, Коровкевич Роман 2-Б клас, Суходольська Мирослава 1-А клас, Попович Василь 3-Б клас, Горкавчук Діана 1-А клас  – виставка «Знай і люби свій край»;

Фельбаба Анастасія 8-А аклас –Веукраїнська експедиція «Моя Батьківщина-Україна».

Аннишинець Назар 8-Б клас, Фіцай Ніколь 4-В клас, Попович Максим 7-Б клас, Целич Максим 3-А клас -«Наш пошук і творчість- тобі, Україно!»;

Фіцай Анастасія 3-Б клас, Грежинець Ніколетта 2-Б клас –з початкового технічного моделювання;

Суходольська Мирослава 1-А клас,Попович Роман 2-А клас, Футько Анастасія 2-А клас - фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко»;

Удич Каміла 4-Б клас. Алб Юлія 10-А клас –конкурс фотоаматорів «Моя Україно!».

Фіцай Богдана 2-б клас –Всеукраїнський конкурс «За нашу свободу»

Корсак Дарина 2-Б клас, Фіцай Вадим 2-Б клас, Фера Наталія 2-Б клас -          « Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».

Суходольська Дениса 5-Б клас,Федоришинець Іннеса 8-А клас, Опшитош Ерік 9-В клас, Гаврилюк Василь 10-Б клас, Тяско Роксана 9-А клас, Корсак Іван 11-Б клас, Ручка Терезія 5-А клас, Криць Моніка 8-Б клас, Влашин Василь 11-Б клас Фіцай Яна 6-А клас, Тяско Роберт 7-Б клас, Ціпле Наталія 7-Б клас, Дзябко Віктор 6-Б клас– першість району серед команд з легкої атлетики;

за ІІІ місце

Удич Каміла Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»;

Мацола Максим 1-Б клас, Змикало Василь 1-Б клас, Візічканич Амелія 2-А клас – виставка «Знай і люби свій край»;

Коровкевич Роман 2-Б клас, Попович Василь 3-Б клас -«Наш пошук і творчість- тобі, Україно!»;

Удич Каміла 4-Б клас –з початкового технічного моделювання;

Попович Василь 3-Б клас. Суходольська Валерія 2-А клас, Леспух Максим   2-Б клас, Герич Василь 2-Б клас, Кокіш Іванна 5-Б клас, Целич Наталія 5-А клас, Герич Валерія 1-а клас –фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!».

Фіцай Аліна 11-Б клас, Дан Крістіна 2-А клас – конкурс « Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».

Футько Дарина 3-В клас, Горкавчук Віталій 5-В клас – конкурс малюнків «Мої права».

Орос Вероніка 4-В клас – фотоконкурс «Моя Україно!».

Обласними дипломами та грамотами відзначено:

Диплом ІІ ступеня

Тяско Роксана 9-А клас  -ІІ етап Всеукраїнського конкурсу –захисту науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН України;

Дипломами МОН України відзначено :

Диплом ІІ ступеня

 Герич Богдана 10-А клас – Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва « Знай і люби свій край».

 Диплом ІІІ ступеня

 Лавришинець Миніка - Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва « Знай і люби свій край».

            Активно діє в початкових класах школи об’єднання  “Школярик”. Крокуючи напрямками  - “сторінками”,  “школярики” беруть активну участь у виховній роботі школи. Активну допомогу в цьому  об’єднанню надає центр роботи з молодшими школярами. Була  створена група шефів, які допомагають учням початкових класів.

        Однією із  проблем сучасної  школи є наявність учнів із девіантною поведінкою. Тому в  нашій школі створено систему профілактичної роботи з такими дітьми. На внутрішкільному обліку є 4 учні: Олексій Юліан, Візічканич Роман, Влашин Руслана, Герич Денис.

       Постійно  здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи, розроблено правила для учнів, проводиться цикл бесід на правову тематику. У школі створена рада профілактики правопорушень. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультації.

     Всі учні  1-11 класів охоплені  постійними і тимчасовими дорученнями, проводиться систематична індивідуальна  робота з дітьми.

На належному рівні у школі ведеться робота по вихованню в учнів співчутливого ставлення до людей які потребують допомоги. В школі діє благодійний центр « Милосердя», який, силами дирекції школи, учнівського та педагогічного колективів,  надає допомогу жителям села та учням школи.

Центром « Милосердя» було надано допомогу у вигляді продуктів харчування та одягу реабілітаційному центру « Парасолька» в м. Тячів, будинку пристарілих в с. Усть-Чорна, одиноким пенсіонерам та соціально незахищеним жителям села. А також надано безкоштовне харчування у квітні-травні учням 1-А  та 2-Б класів Ухалю Сергію і Ухалю Михайлу.

  На потреби організації Червоного Хреста в рамках  акції «Милосердя» було передано  продуктів харчування, одягу, іграшок,  зібраних учнями школи,  на суму 4 тисячі 95 грн, а також переведено кошти у сумі 3тисячі 944 грн. важкохворій Наталії Кереканич з с. Вонігово.

Школа підтримує також тісний зв'язок із табором відпочинку «Берізка», який знаходиться в с. Вонігово.       

           Протягом року  було оздоровлено 31 учень. Із них   9 учнів із багатодітних родин. 1 відмінник навчання, 1 переможець спортивних  змагань.

             З 29 червня по 9 червня 2017 року на базі школи працював мовний табір з німецькою та англійською мовою навчання, заняття в якому проводили вчителі німецької та англійської мов Томищ Н.Ю., Костенюк Я.М., Перегиня О.В., Кубарич М.Ю., Куцин В.І.

      Під час перебування в  таборі учні мали змогу поповнити знання іноземних мов, налагодити дружні стосунки з однолітками під час виготовлення плакатів, розучування віршів та пісень, ігрових занять.

            Для учнів школи, класними керівниками 5-А класу Герич  Т.В., 5-Б класу Жидак Т.Ю., 6-А класу Корсак М.В.,  6-Б класу Кухтою О.І. , 7-А класу Березун Н.І. організовано екскурсії до озера Синевір. А учні 7-Б класу з класним керівником Герич Т.М. мали змогу відвідати аквапарк в м. Тячів, здійснити велопрогулянку до с. Красна та екскурсії на Зелений та Червоний камені.

 За підсумками проведеної роботи 5-11 класів у 2016/2017 н. році.

 І місце здобув 7-А клас ( класний керівник Березун Н.І.).

 ІІ місце – 6-Б клас ( класний керівник Кухта О.І.)

 ІІІ місце розділили класні колективи 5-А та 6-А класів ( класні керівники Герич Т.В. та    Корсак М.В.)

Робота учнівського та вчительського колективу висвітлювалася на сайті школи.

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, мистецьких шкіл, факультативів.

 

 

 Пріоритетними напрямками виховної роботи  2017/2018 навчального року будуть:

 

   1.Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості.

  2.Досягнення ефективності роботи школи  щодо  координації, діагностико – профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів.

3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

4.Формування в учнів особистісних ознак громадянина  української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності,  художньо – естетичної, трудової, та  екологічної  культури.

 

                                                                        

 

      Завдання на 2017 – 2018 н. р.

 

Керуючись Законом України “Про загальну середню освіту ”, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України »,  «Методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах від 16.06.2015 р. ( Наказ МОН України  в № 641р.)»  та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

Аналізуючи роботу за минулий навчальний рік у 2017– 2018 н. р. педагогічному колективу необхідно:

-          покращити роботу органів учнівського врядування;

-          активно залучати учнів до участі у позаурочному житті;

-          покращити роботу класних керівників з класним активом, органами учнівського врядування;

-          продовжити роботу дитячої організації  „ Наш край”;

-          класним керівникам організувати виховну роботу в класі з урахуванням потреб і запитів учнів,враховуючи вікові особливості учнів;

-          класним керівникам ефективно впроваджувати в виховній діяльності інноваційні форми роботи згідно нової програми виховання.

 

Мета виховної роботи школи :

         «Виховання особистості через формування загальнолюдських національних  цінностей та важливих якостей людини – громадянина України»

Система виховних завдань :

■ формування  учнівського колективу, розвиток дитячого самоврядування ;

■ забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів ;

■ формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами і свободами і громадянською відповідальністю;

■ формування національної самосвідомості і людської гідності;

■ формування політичної і правової культури ;

■ виховання духовної культури особистості;

■ утвердження принципів загальнолюдської моралі;

■ формування соціальної активності і професійної компетентності ;

■ охорона і зміцнення фізичного, психічного здоров’я;

■ розвиток естетичних потреб і почуттів.

 

      Вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюватиметься за напрямами :

 

     В Р

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення          Ціннісне ставлення             Ціннісне ставлення       Ціннісне ставлення       Ціннісне ставлення    Ціннісне ставлення

особистості до суспільства     до людей                              до природи                          до мистецтва                   до праці                          до себе:

і держави                                                                                                                                                                                 - до свого фізичного  «Я» 

                                                                                                                                                                              - до свого психічного «Я» 

                                                                                                                                                                             - до свого соціального «Я» 

 


Розділ 1

Організаційна робота

 

 

п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

 

Скласти план виховної роботи на 2017 – 2018 н. р.

 

серпень

 

ЗВР

 

2.

Організація учнівського врядування:

-          в класах;

-          по школі.

до 14. 09 р.

класні керівники

педагог - організатор

 

 

3.

 

Оформлення класних куточків,  куточків „ Живи, книго!”, куточків з техніки безпеки.

 до 17.09.р.

класні керівники

 

4.

Організація чергування по школі.

до 03.09.р.

ЗВР

 

5.

Провести нараду з класними керівниками з питань планування виховної роботи на навчальний рік

до 03.09.р.

ЗВР

 

6.

Провести громадський огляд умов життя і виховання учнів

до 17.09.р.

класні керівники, соц. Педагог, психолог школи

 

7.

Організація роботи школи з опікунською радою по виявленню і допомозі дітям  „групи ризику”

протягом місяця

адміністрація

 

8.

Організувати роботу методичного об’єднання класних керівників.

до 15.09.р.

ЗВР

 

9.

З’ясувати контингент учнів шкільного віку в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів не охоплених навчанням.

протягом місяця

класні керівники

 

10.

Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на шкільний облік

до 18.09.р.

соціальний педагог

 

11.

Відновити та доповнити списки учнів , що потребують особливого контролю протягом року: дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців

протягом

місяця

соціальний педагог

 

13.

Організація та проведення акцій:

-          „ Допоможемо дітям”

-          „ Зовнішній вигляд учнів”

-          „ Живи, книго!”

вересень

учнівська рада

 

 

бібліотекар

 

14.

Забезпечити роботу дитячої організації „ Наш край”

вересень

педагог - організатор

 

15.

Організація чергування по школі вчителів

до 05.09.р.

ЗВР

 

16.

Вибори активу дитячої організації „ Наш край”

до 10.09.р.

педагог - організатор

 

17.

Проводити систематично робочі лінійки щодо аналізу роботи і життя школи.

2 рази на місяць

педагог - організатор

 

18.

Організовувати культурне дозвілля школярів (ранки, вечори)

пост.

ЗВР, педагог - організатор

 

19.

Брати активну участь у районних заходах.

пост.

ЗВР, педагог - організатор

 

20.

Провести традиційні шкільні свята:

-          День знань;

-          День миру;

-          День визволення села;

-          День вчителя;

-          День захисника;

-          Новорічні свята;

-          День примирення;

-          Останній дзвоник;

-          Випускний вечір

вересень

вересень

жовтень

жовтень

жовтень

грудень

травень

травень

червень

ЗВР, педагог - організатор

 

Розділ 2.  Основні напрямки виховної діяльності

                                  1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета: формування свідомого громадянина -  патріота  з притаманними йому   

             особистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом

             мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток

              демократично – громадянського суспільства в Україні.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому    

ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про

типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу

систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність

брати активну участь в ухваленні політичних рішень

   Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав  і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, 

  збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування

  світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

              Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури, історичних цінностей, почуття єдності України.

протягом року

класні керівники

 

2.

Залучення учнів до участі в упорядкуванні пам’ятника загиблим воїнам, організація шефської допомоги ветеранам.

протягом року

класні керівники, педагог - організатор

 

3.

Проведення уроків мужності, урочистих лінійок, присвячених Дню визволення села від німецько - фашистських загарбників, Дню збройних сил України, Дню Перемоги, Дню захисника Вітчизни, єдності України.

Вересень

грудень

лютий

травень

класні керівники

 

4.

Організовувати зустрічі з ветеранами, поздоровлення ветеранів.

протягом року

ЗВР, класні керівники

 

5.

Вивчення положень Конституції України, державної символіки, традицій і звичаїв українського народу, історії держави;виховувати в учнів повагу до Конституції, державних символів, почуття власної гідності.

протягом

року

класні керівники

 

6.

Виховувати шанобливе ставлення до родини, повагу до народних звичаїв і традицій, рідної мови, національних цінностей народу:

-          проведення виховних бесід, годин спілкування;

-          урочистих тематичних лінійок;

-          уроків пам’яті .

протягом

року

класні керівники

 

7.

-                                             Заходи по вшануванню пам’яті видатних українських діячів.

Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, вшанування пам’яті  Небесної сотні та жертв подій на сході України.

вересень-травень

 

 

8.

-                                             Заходи, присвячені Дню захисту дітей.

червень

 

 

 

2. Ціннісне ставлення до себе

 

Мета:Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами. Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування  фізичних  здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

 

Ціннісне ставлення до себе  передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до себе:

 

 

п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Спільними зусиллями вчителів, батьків, РВВС, громадськості вести роз’яснювальну роботу серед учнів про знання законів, про відповідальність за правопорушення.

постійно

рада школи, вчителі, класні керівники

 

 

2.

 

Вивчення основних документів:

-          „ Конституція України”

-          „Конвенція про права дитини”

постійно

класні керівники, вчитель історії

 

3.

Вести профілактичну роботу серед молоді щодо вживання алкогольних, наркотичних речовин , тютюнопаління.

постійно

ЗВР,класні керівники

 

4.

Тримати на постійному контролі сім’ї та дітей            „ групи ризику”

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

5.

Проводити індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень

постійно

класні керівники, соціальний педагог

 

6.

Здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи, за дотриманням

 

 

 

 

правил поведінки і правопорядку учнями в позаурочний час

постійно

класні керівники

 

7

Проводити роз’яснювальну роботу з учнями по запобіганню правопорушень в домашніх умовах (особливо у вихідні дні та під час канікул)

 

постійно

класні керівники

 

8.

Організовувати зустрічі з представниками правоохоронних органів для профілактики правопорушень серед школярів.

протягом року

ЗВР

 

9.

Взяти активну участь у проведенні місячника правового виховання:

-          проведення бесід, годин спілкування на правову тематику;

-          тиждень юних правознавців;

-          тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди;

-          зустрічі з представниками правоохоронних органів, лікарями, Центру соціальних служб для молоді;

-          конкурси малюнків, плакатів;

листопад, грудень

ЗВР, вчитель правознавства, класні керівники

 

10.

Вести роз’яснювальну роботу з батьками з питань правового виховання, профілактики шкідливих звичок школярів у сім’ї.

протягом року

адміністрація, класні керівники

 

11.

Створення умов для задоволення потреб у фізичному вихованні

1.1.пропаганда здорового способу життя:

 - фізкультхвилинки;

 - профілактика шкідливих звичок.

1.2.проведення традиційних змагань;

 - спартакіади;

 - Веселі старти;

 - Змагання з футболу, волейболу, баскетболу.

 

постійно

 

 

 

 

 

вересень, квітень

класні керівники, вчитель фізичного виховання

 

12.

Сприяти участі учнів у спортивних секціях, змаганнях у школі та за її межами

протягом року

класні керівники, вчитель фіз. виховання

 

13.

Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя

протягом року

класні керівники, вчитель фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

3.Ціннісне ставлення до праці.

 

Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, виховання вміння професійного  визначення

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до праці:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Підтримування дисципліни і порядку у школі:

-          організація чергування по школі;

-          проведення генерального прибирання школи;

 

-          проведення трудових десантів по прибиранню території школи

постійно

вересень

2 рази на семестр

жовтень, квітень - травень

ЗВР , класні керівники

 

2.

Прищеплювати учням навички раціональної власної учбової праці, свідомої трудової дисципліни під час чергування, лабораторних і практичних робіт.

протягом року

класні керівники, вчителі - предметники

 

3.

Прибирання та догляд пришкільних клумб.

протягом року

вчитель біології, трудового навчання

 

4.

Розробити положення про чергування по школі, скласти графік , форми передачі чергування, результати висвітлювати на шкільному сайті.

протягом року

педагог - організатор

 

5.

Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, створення умов для розуміння учнями ролі праці у житті.

протягом року

класні керівники

 

6.

Проводити виховні заходи спрямовані на виховання в учнів свідомого ставлення до праці

протягом року

ЗВР, класні керівники

 

 

                                                         

4.Ціннісне ставлення до людей.

 

Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з  моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, свідомої дисципліни  і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних  цінностей з позицій добра, справедливості.

 

Ціннісне ставлення до людейпроявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

     Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

    Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами

гуманізму.

    Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань морально-етичного виховання:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Прищеплювати учням навички культури поведінки в школі, класі, родині.

протягом року

класні керівники

 

2.

Вивчення рівня розвитку класного колективу

жовтень

класні керівники

 

3.

Вивчення взаємин учнів між собою, з учителями, батьками.

жовтень

класні керівники

 

4.

Здійснення активних форм роботи:

-          диспути;

-          вікторини;

-          тематичні вечори

спрямованих на формування в учнів рис загальнолюдської моралі.

протягом року

класні керівники

 

5.

Проведення індивідуальної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці.

протягом року

класні керівники, соц. педагог

 

6.

Розвиток особистості, сприймання себе:

-          визначення вимог до зовнішнього вигляду учнів;

-          оформлення школи, кабінетів до свят.

протягом року

рада школи

 

7.

Прищеплювати учням культуру поведінки та спілкування під час уроків та позаурочний час.

протягом року

класні керівники

 

8.

Виховання поваги до одиноких, літніх людей:

-          повага до загиблих воїнів

-           ( прибирання та догляд за пам’ятником);

-          поздоровлення ветеранів, вчителів – пенсіонерів зі святами, допомога по господарству;

-          участь в акціях милосердя.

протягом року

класні керівники

 

9.

Провести години спілкування, бесіди з морально – етичної тематики

протягом року

класні керівники

 

10.

Встановити і підтримувати зв’язки з батьками учнів протягом навчального року.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

11.

Проводити консультації для батьків, батьківські збори:

-          загальношкільні;

-          класні.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

12.

Залучати батьків до активної участі в шкільному житті. Запрошувати батьків на шкільні свята , виховні заходи.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

 

5. Ціннісне ставлення до природи.

 

Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

   

 

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до природи:

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Виховувати в учнів любов до рідного краю, інтерес до вивчення застосування досвіду народу щодо використання і розумного ставлення до природи.

протягом року

класні керівники

 

2.

Вчити учнів дотримуватись правил поведінки з природою в усіх видах суспільно – корисної діяльності, активізувати діяльність учнів щодо поліпшення природного середовища, формувати нетерпиме ставлення до людей , які завдають шкоди природі.

протягом року

класні керівники

 

3.

Проведення виховних заходів, екскурсій екологічної тематики, участь в районних та Всеукраїнських конкурсах

протягом року

ЗВР, класні керівники, пед. - організатор

 

4.

Догляд та робота на пришкільних клумбах.

протягом року

вчитель біології

 

 

6.Ціннісне ставлення до мистецтва.

 

Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які  грунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до мистецтва:

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

Відповідальні

 

примітки

1.

Розвивати у дітей почуття прекрасного безпосередньо у процесі спілкування з природою, мистецтвом, у ході художньо – творчої діяльності.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

2.

Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

3.

Залучати дітей до художньої самодіяльності, участі в гуртках.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

4.

Участь у районному конкурсі  - фестивалі різдвяних вертепів та районному конкурсі учнівської самодіяльності.

лютий

Кер.муз.гуртка

 

5.

Проведення та участь у шкільних святах.

Протягом року

ЗВР

 

 

7.Робота школи з охорони прав дитинства

№ п\п

Зміст діяльності

строки

відповідальні

примітки

1.

 

 

 

З метою забезпечення права дітей на освіту прийняти участь спільно з класними керівниками у місячнику всеобучу, виявити дітей, які не мають освіти, охопити їх відповідними формами навчання

серпень

вересень

адміністрація, класні кер.

 

2.

Прийняти участь у проведенні місячників:

-          „ Охорони прав дитинства”;

-          „ Огляд умов життя підопічних дітей та дітей-напівсиріт”;

-          „ Правових знань учнів”

згідно плану

соціальний педагог, класні керівники

 

3.

Підготувати акти обстеження та накази про підсумки даних місячників

після кожного місячника

соціальний педагог

 

4.

Провести нараду з класними керівниками з питань охорони прав дитинства ( знайомство з документами, результати обстеження умов)

серпень

соціальний педагог

 

5.

Обстежити умови життя та виховання дітей , скласти списки дітей напівсиріт, дітей під опікою, неблагополучних сімей, дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей, що мають статус „ чорнобильців” та батьки яких є учасниками АТО

вересень

соціальний педагог, класні керівники

 

6.

Оформити документи на безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей

щомісяця

соціальний педагог, класні керівники

 

7.

Прийняти участь у батьківських зборах, де ознайомити батьків з законами України про охорону прав дитинства, цільову допомогу сім’ям з дітьми

вересень

соціальний педагог

 

8.

Провести поглиблені медичні огляди дітей під опікою

вересень

жовтень

 

 

9.

Проводити бесіди з опікунами про виконання їх опікунських обов’язків, допомагати у розв’язанні проблем, які в них виникають

постійно

соціальний педагог

 

10.

Звернути увагу на питання профорієнтаційної роботи серед випускників під опікою, малозабезпечених, чорнобильців, дітей-сиріт

постійно

класні керівники

 

11.

Здійснення колекційної діяльності з важкими підлітками

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

12.

Організація роботи школи з опікунською радою по виявленню і допомозі дітям

 „ групи ризику”

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

13.

Постійно піклуватися про учнів – напівсиріт, з неповних родин, контролювати надання їм матеріальної та моральної допомоги.

 

 

 

 

                                                8.  Профорієнтаційна робота в школі

 

               Робота з профорієнтації учнів побудована відповіднодо Закону України «Про загальну середню освіту» (ст.9, 15), Закону України «Про освіту» (ст.2,3,36), Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства    праці    України   і Міністерства   у  справах  молоді  і спорту України від 02.06.1995  №159/30/1526, Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 №842.

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

 

 

Проведення місячника профорієнтації

щорічно

ЗВР

Кл.керівники 9 – 11 кл

 

2.

Здійснювати індивідуальні і групові консультацій учнів з питань профорієнтації.

Протягом року

Кл.керівники

 

3.

Провести конкурс малюнків «Мама, тато на роботі»

(1-4 кл)

квітень

Класні керівники

1 – 4 кл

 

4.

Забезпечити участь старшокласників у Днях відкритих дверей навчальних закладів (9,11кл.)

ІІ семестр

 

 

 

Провести класні години за темою  «Є така професія – вчити дітей»

Протягом року

Кл.керівники

 

5.

Провести   конкурс - виставку стіннівок “У світі професій”,

Під час місячника профорієнтації

Кл.керівники

 

 

 

 

Розділ 3. Організаційно – методична робота з педагогами

                            Тематика засідань шкільного методичного об’єднання класних керівників

 

 

п\п

 

 

Тематика засідань

 

 

Дата

 

Відповідальні

1.

1.Аналіз роботи класних керівників за 2016-2017 навчальний рік та основні завдання на 2017 – 2018 навчальний рік.
2. Завдання і принципи планування виховної роботи в 2017-2018 навчальному році.

3.Організаційні питання.

3.1. Система оформлення та вимоги до ведення документації  класними керівниками.

3.2. Робота вчителів із щоденниками. Забезпечення у шкільному документі виконання основних позицій Закону «Про дотримання норм суспільної моралі».

3.3. Основні напрямки роботи класного керівника та класовода, планування тематики відкритих виховних годин.

3.4. Організація патріотичного та громадянського (ціннісне ставлення до суспільства і держави) виховання в класному колективі.

Вересень

ЗВР

 

 

ЗВР

 

ЗВР

 

 

 

 

 

Соц. педагог

 

2.

 1. Аналіз результатів планування виховної роботи в класах за І семестр

2. Організація превентивної та правової роботи з учнями в класному колективі (ціннісне ставлення до себе).

 Координуюча та контролююча функція класного керівника у підвищенні рівня морально - правового виховання підростаючого покоління .

3.Робота класного керівника з батьками. Активізація роботи з батьківською громадськістю.

4. Сучасні підходи до моделювання виховних заходів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

листопад

ЗВР

 

 

 

 

 

 

3.

1.Обговорення відвіданих виховних годин класних керівників.

2.Робота класних керівників щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховання потреби в здоровому способі життя.(ціннісне ставлення до себе)

3. Співпраця класних керівників та бібліотекаря по збереженню книжкового фонду в рамках акції «Живи, книго!»

4. Огляд методичної літератури з виховної роботи.

 

січень

ЗВР

 

ЗВР, кл.кер

бібліотекар

4.

4.1.Підбиття підсумків виховної роботи з учнями за навчальний рік та визначення завдань на 2018 – 2019 н.р.

4.2..Підведення підсумків рейтингу класних колективів у загально -шкільних заходах. Аналіз якості та виховного ефекту відкритих виховних заходів та проведення родинно - сімейних свят.

4.3. Анкетування щодо планування роботи на наступний рік

 

травень

ЗВР

 

 

 

 

 

 


На нараді при директорі розглянути питання

 

 

№ п\п

 

Тема

 

дата

 

відповідальні

1.

Роль класовода, класного керівника в організації учнівського самоврядування в класному колективі та ефективності його діяльності.

вересень

ЗВР

2

Військово – патріотичне та громадянське виховання в школі.

жовтень

ЗВР

3

Робота дитячої організації  «Наш край» та органів учнівського врядування.

листопад

педагог – організатор

4

Робота педагогічного  колективу щодо виховання культури поведінки, запобігання правопорушень серед школярів. Організація превентивної та правової роботи з учнями в класних  колективах.

грудень

ЗВР

5

Сім’я і школа: спільна робота в організації виховного процесу.

січень

ЗВР

6

Стан гурткової роботи  в школі.

лютий

ЗВР

7

Робота класного керівника  у вихованні в учнів любові до книги, ефективність участі у Всеукраїнській акції „Живи книго!”

березень

бібліотекар

8

 Робота із створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження і зміцнення їхнього здоров’я.

квітень

ЗВР, вчитель фізвиховання

9

Формування екологічної культури особистості, залучення до активної екологічної діяльності.

травень

ЗВР, вчитель біології

 

 

 

 

 

 

 

  Розділ 4. Робота з батьками

                                                     Основні завдання:

 

 1. Налагодити тісний зв’язок школи з батьками.
 2. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти  яких порушують поведінку в школі.
 3. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявляти причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.
 4. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.
 5. Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин „ педагоги – батьки”. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

дата

 

відповідальні

1.

Виявити в мікрорайоні школи дітей-сиріт, напівсиріт, з багатодітних сімей, інвалідів, дітей з неповних сімей.

вересень

класні керівники, соціальний педагог

2.

Провести обстеження учнівських сімей

вересень

класні керівники, соціальний педагог

3.

Забезпечити безперервність навчання дітей – сиріт, з багатодітних сімей, з неповних сімей, інвалідів дитинства.

протягом року

адміністрація

4.

Надання допомоги батькам з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.

протягом року

класні керівники, соціальний педагог

5.

Організація шкільно - сімейних свят:

-          Новорічні свята

-          День матері та ін.

 

грудень

березень

травень

 

класні керівники,

ЗВР

6.

Виявити батьків, які негативно впливають на дітей, не виконують своїх батьківських обов’язків.

протягом року

класні керівники

7.

Звітувати  перед органами опіки про роботу школи з питань охорони дитинства

протягом року

соціальний педагог

8.

Зміцнювати зв’язки вчителів предметників з батьками, викликати  для співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні з метою надання їм методичних консультацій.

протягом року

класні керівники

9.

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї, підтримувати зв’ язок з родичами,  в яких виховуються учні, схильні до правопорушень

протягом року

класні керівники, соціальний педагог

10.

Залучення батьків до підготовки школи до нового навчального року

травень - серпень

класні керівники

11.

Організація зустрічей батьків з учителями, адміністрацією школи

протягом року

адміністрація класні керівники

соц.педагог

психолог

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                  

 

 

 

 7.Правовиховна робота

  В сучасному суспільстві  значне місце  займають правопорушення серед неповнолітніх. Протягом останніх років правопорушень з боку учнів  школи не зафіксовано. В школі з учнями   проводилась така право виховна робота:

-          тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

-          зустрічі з працівниками поліції;

-          конкурси,інтелектуальні ігри « Я знаю закон».

-          анкетування;

-          уроки з правознавства;

-          проведення курсів за вибором «Громадянська освіта»

      Практичним психологом школи Грежинець Г.М. та соціальним працівником школи Кубарич М.В.регулярно та ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Проведено обстеження житлово-побутових умов учнів, які пропускають заняття без поважних причин та учнів, поставлених на внутрішкільний облік.  Адміністрація школи вела систематичну роботу з виконання всеобучу. Клопітка робота була проведена з ученицею 11-Б класу Герич Марією.

 

8.Соціальний  захист та психологічна робота

 Соціально – психологічний  супровід  в школі здійснюється  соціальним педагогом  Кубарич Марією Василівною, та психологом Грежинець Ганною Миколаївною.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

-          сиріт і позбавлених батьківського піклування – 5;

-          інвалідів  - 8

-          малозабезпечених -38

-          напівсиріт – 20

-          у кримінальній міліції у справах неповнолітніх – немає

-          на обліку у службі в справах дітей - немає

 Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

  9.Профорієнтаційна  робота

   Професійна  підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в Ганичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється під час навчально – виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань  про професії на уроках та виховних заходах, зустрічах з представниками навчальних закладів

Всього закінчило 11-ий клас  у 2015/2016  - 43 випускників

З них навчаються  -   І-ІІ  - рівня акридетації  -  3

                                   ІІІ-ІV -  рівня акредитації – 1

                                   Нетрудовлаштовані -39

                                   

Всього    закінчило 9-ий клас  - 50 учнів

Навчаються :  І-ІІ рівень акредитації  - 15

                         10-й клас  - 33

 

     10. Робота бібліотеки

Протягом року до шкільної бібліотеки надійшло 2086 підручників  для 7-8-их класів.

Проводилися рейди перевірки підручників. Бібліотечним активом зі збереження шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи.

 

Були проведені такі заходи:

 

книжкові виставки :

 

«Т.Г.Шевченко. Живий у правді віковій»

 

«Україна – єдина країна»

 

« За честь, за долю, за українську волю…»

 

«Поети рідного краю»

 

Були проведені бібліотечні години:

 

-« Екскурсія книжковим містом» - 1-2 класи

 

- « Щоб книжка довше жила»    - 3-4 класи

 

- « Які книги допомагають мені вчитись»  5-6 класи

 

- « Писемні пам’ятки України»     - 7-8 класи

 

- «Методи самостійної роботи з книгою»  - 9 клас

 

Постійно діє виставка «Нові надходження».

Всі учні школи та педагогічний колектив мають можливість користуватися фондом бібліотеки.


 11. Співпраця  з батьками

     Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес.

     Тому педагогічний  колектив працює в тісній співпраці  з батьками. З метою  створення  найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є учасниками позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Однією з традиційних форм роботи з батьками в нашій школі е проведення класних батьківських зборів та  загальношкільних батьківських зборів.

    Інформація, що стосується батьків висвітлюється на постійно діючому стенді «Батьківський  всеобуч» та на сайті школи.

   Проведені батьківські збори з батьками першокласників -2017, де ознайомлено їх про участь школи в апробації освітніх програм нового Державного стандарту проекту «Нова українська школа».

Дирекція школи висловлює подяку класним батьківським комітетам за організацію проведення поточних ремонтів класних кабінетів. Особливо хочу відзначити роботу батьківських комітетів 3-В, 10-Б, 2-А класів.

 

     12. Збереження  і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування  учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно – правової бази. Для якісного медичного  забезпечення  учнів та вчителів у закладі обладнаний  медичний кабінет де працює шкільна медсестра Дикун І.М., яка організовує систематичне та планове медичне  обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно  всі учні  школи проходять медичне обстеження відповідно до результатів  медичного огляду дітей,  на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються  спеціальні медичні  групи, а також уточнені списки учнів  підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення  умов для раціонального харчування дітей  протягом перебування у школі .          Протягом навчального року  всі учні 1-4-их класів харчувалися за рахунок батьків  та  11 учнів пільгової категорії були забезпечені  безкоштовним одноразовим харчуванням.  

     Класними керівниками 1-11-их класів та медичною  сестрою було організовано та проведено  наступні оздоровчі заходи з учнями:  « День здоров’я»,  бесіди з лікарями Ганичівської АЗПСМ, показ відеофільмів про шкоду куріння та вживання наркотиків, алкоголю. В планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей»  де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.  

13. Стан  охорони праці та безпеки життєдіяльності

 Робота з охорони праці,безпеки життєдіяльності, виробничої  санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та навчально – виховного  процесу  визначається у діяльності педколективу,  як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів  України  «Про охорону праці», Про дорожній рух», « Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально  - виховного процесу, та інших  численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку навчального року, на передодні канікул та святкових днів  проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються  цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. В школі  в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. В кабінетах фізики, хімії, інформатики оформлені стенди з охорони праці. Питання охорони праці та  попередження травматизму неодноразово обговорювалося на нарадах при директорові.

     Вивчаючи стан травматизму серед учнів та колективу школи  можна відмітити що в школі дана робота проводиться на належному рівні.

 

 

   

 14.Фінансово – господарська діяльність школи

      Будівля школи прийнята в експлуатацію  64 роки тому . Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально – технічної бази. Фінансування  потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією  управління освіти Тячівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася  виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. За бажанням  колективу здійснювалося нарахування авансу. Вчасно здійснювалися  проплати за спожиті школою енергоносії.  Проте система опалення значно зношена і потребує  реконструкції. Не в кращому стані електромережа. 

    За рахунок  коштів первинної профспілкової організації школи  закуплено меблі для приміщень вчительських кімнат школи.

    За підтримки батьків було здійснено закупівлю посуду для шкільної їдальні та здійснено ремонт класних приміщень.

    Адміністрацією школи приділяється достатньої уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль  поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озеленню коридорів та класів.

   Подвір’я школи  завжди прибране, доглянуте. На квітниках, які закріплені за класними колективами, щороку висаджуються квіти. Фарбується огорожа,  спортивний майданчик, біляться бордюри.

   Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на  шкільній території, винесення та періодичне вивантаження сміття.

      За останній рік покращилось матеріально-технічне забезпечення, встановлені камери відеоспостереження. . Продовжується проект «Лавочка» та «Озеленення» в ході яких проводиться облаштування шкільного подвір»я. Заплановано оснащення нового комп»ютерного класу. Проводиться робота з облаштування внутрішніх вбиралень, заплановано капітальний ремонт покрівлі школи, утеплення фасаду школи, а також встановлення спортивного майданчику.

   На стадії завершення поточні ремонти класних приміщень та в цілому школи. Висловлюю подяку класним керівникам ,класним батьківським комітетам, які долучилися до проведення ремонтів. За рахунок шкільних коштів здійснюється ремонт коридорів та інших місць загального користування.

    15. Управлінська діяльність

 

    Управління школою здійснюється  згідно річного плану роботи школи, плану  внутрішкільного  контролю,  календарних планів  вчителів, планів виховної роботи. Оперативні питання діяльності школи вирішувались на нарадах при директорові, виробничих нарадах, засіданнях профкому та педагогічних радах. У школі в наявності всі нормативно – правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням до швидкісної мережі  інтернет  стало можливим користуватися матеріалами сайтів МОНУ, департаменту  освіти ОДА, управління освіти Тячівської РДА, Закарпатського ІППо, сайтів інших шкіл України, що дає можливість ознайомитися та опрацювати  необхідну інформацію.

    Контроль – це важлива , складна, об»єктивно необхідна функція управління.  У школі здійснюється контроль за всіма ділянками роботи, що дає можливість оцінити реальні справи та зробити прогноз бажаних показників розвитку школи.

   Аналіз результатів внутрішкільного контролю відображений у рішеннях педагогічної ради школи та наказах директора школи.

   Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

 На моє переконання, у стилі мого керівництва залишається мінімум агресивності, творче вирішення справ, переважають методи поради, похвали, шанобливе ставлення до людей, вимогливість поєднується із справедливістю, ввічливе спілкування.  У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю і від своїх заступників.

   Дирекція школи акцентує роботу в напрямку посилення ролі нашої школи в освітньому українському процесі, про свідчить участь школи в проекті НУШ та участь у виїзному засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України у Івано-Франківській області  на тему «Гірська загальноосвітня школа:стан, проблеми, перспективи розвитку».

    

 

 

 

 

ІІ. Розподіл функціональних обов’язків.

 

Директор  школи- Фельбаба М.М.:

Організує і несе відповідальність за:

 • реалізацію постанов Уряду, наказів, інструкцій МОіН України і його органів на місцях;
 • вибір стратегії і тактики розвитку школи (відповідно до Конституції України та Статуту);
 • забезпечення навчального закладу кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи обслуговуючого і технічного персоналу, ведення трудових книжок;
 • проведення атестації вчителів і надання атестаційних листів і документів на нагородження педпрацівників і встановлення їм вищої категорії в атестаційній комісії вищого рівня;
 • підготовку і проведення засідань педради, нарад при директорі;
 • своєчасне і якісне планування роботи навчально-виховного комплексу;
 • розподіл навчального навантаження вчителів;
 • підготовку навчального закладу до нового навчального року;
 • підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти педпрацівників;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог у навчально-виховному комплексі, режиму навчальних занять;
 • організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їхнього здоров’я і фізичний розвиток;
 • підтримку системи внутрішньошкільного контролю на оптимальному рівні, уживає заходів її удосконаленню;
 • результативність освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів;
 • забезпечення техніки безпеки;
 • своєчасну звітність навчально-виховного комплексу;
 • роботу батьківського комітету;
 • організує роботу адміністративно-технічних служб;
 • здійснює заходи щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку навчального закладу.

Керує і контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу;
 • роботу вчителів трудового навчання, курсу „Захист Вітчизни”, МСП, ОБЖ, фізкультури, історії, виконання навчальних програм;
 • виконання Правил внутрішнього розпорядку відповідно до чинного законодавства; санітарно-гігієнічного режиму; охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • охорону дитинства, матеріальну допомогу малозабезпеченим родинам;
 • чергування заступників директора;
 • фінансово-господарську діяльність;
 • виконання Закону „Про освіту”; рішень педради;
 • ведення алфавітної книги.

Очолює педагогічну раду, є членом ради школи, піклувальної ради, забезпечує співпрацю навчального закладу із громадськістю, органами місцевого самоврядування.

 

Звітує:

 • про організацію, здійснення і результати НВР і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед РВО й іншими органами влади.

Складає:

 • річний та перспективний план роботи навчального закладу;
 • видає накази, розпорядження та інші документи, що стосуються шкільного життя.

Має право:

 • приймати і звільняти обслуговуючий персонал;
 • визначати функціональні обов’язки педпрацівників та обслуговуючого персоналу;
 • представляти працівників до нагородження;
 • представляти  школу перед громадськістю;
 • затверджувати графік навчального процесу; навчальні плани, розклад навчальних, факультативних та індивідуальних занять, спецкурсів;
 • розпоряджатися шкільним майном та коштами.

 

 

Заступник директора з НВР- Омельяненко М.В. :

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;
 • правильну організацію навчальної роботи в класах;
 • своєчасне складання і координація розкладу уроків, факультативів, консультацій;
 • виконання навчальних планів і програм ;
 • роботу факультативів;
 • організацію і контроль за станом навчально-виховної роботи в 5-11-х класах;
 • оформлення, ведення, перевірка шкільної документації;
 • роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів, виховання в них свідомого відношення до навчання;
 • організацію і створення оптимальних умов для дітей, що навчаються вдома та на екстернатній формі навчання;
 • проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт (за графіком);
 • організацію та проведення державної підсумкової атестації в 9-х та 11-х класах;
 • якісну заміну уроків і її облік;
 • ведення документації і табеля для нарахування зарплати вчителям;
 • виконання обов’язків начальнику штабу ЦЗ;
 • планування зайнятості вчителів під час канікул; виконання навчальних планів і програм учителями, географії, біології, хімії ,екології, природознавства, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури;
 • підвищення кваліфікації й атестацію педпрацівників;
 • методичну роботу педагогічного колективу;
 • вивчення педагогічного досвіду роботи з проблеми навчального закладу та виховання національно-свідомої творчої особистості;
 • підготовку і проведення загальноосвітніх заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних заходів);
 • забезпечення підготовки учнів до участі в ІІ і ІІІ турах олімпіад, робіт МАН, робота методичного кабінету;
 • організацію роботи методичних об”єднань учителів 5-11 класів;
 • упровадження досягнень педагогічної науки в практику навчальної роботи вчителів;
 • підвищення педагогічної майстерності та документальний супровід атестації педпрацівників;
 • роботу з молодими вчителями;
 • роботу з обдарованими дітьми;
 • роботу МАН.

 

Керує і контролює:

 • роботу вчителів  географії, біології, хімії, екології, природознавства,музики,образотворчого мистецтва,художньої культури;
 • стан успішності учнів;
 • дозування домашніх завдань, роботу вчителів математики, фізики, географії, біології, хімії по ліквідації пробілів у знаннях учнів;
 • дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять; санітарно-гігієнічних вимог, збереження і використання навчально-матеріальної бази;
 • чергування вчителів;
 • ведення класних журналів 5-11-х класів;
 • якість реалізації варіативної складової навчального плану;
 • роботу щодо запобігання дитячого травматизму;
 • облік дітей шкільного віку;
 • регулювання руху учнів в 5-11-х класах; звітність з руху учнів; збереження контингенту учнів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результати навчальної роботи вчителів географії, біології, хімії перед директором та педрадою;
 • виконання правил безпеки життєдіяльності працівниками школи та оформлення документів з охорони праці.

Складає:

 • розклад уроків, факультативних занять, гуртків, плавання, індивідуальних занять, консультацій, підсумкових державних атестацій;
 • графік контрольних робіт, заліків, тестування, підвищення кваліфікації;
 • графік навчального процесу;
 • статистичні звіти;
 • робочі навчальні плани;
 • табель на нарахування зарплати педпрацівників;
 • проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань навчальної роботи вчителів географії, біології, хімії.

Користується правом:

 • виконувати обов’язки директора у його відсутності;
 • представляти вчителів і учнів до нагород;
 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку навчального закладу.

 

 

Заступник директора з НВР Фіцай В.В..:

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів початкової освіти;
 • виконання навчальних планів і програм учителями початкових класів ефективність їхньої роботи;
 • виконанання планів і програм вчителями математики, фізики;
 •  здійснення аналітико-діагностичної і моніторингової діяльності;
 • виконання навчальної програми і навчальних планів, регулювання освітнього процесу в 1-4 класах;
 • підготовку звітності про стан і результативність роботи школи;
 • організацію і контроль за станом навчально-виховної роботи в 1-4 класах;
 • забезпечення наступності у роботі школи І ступеня і школи ІІ ступеня;
 • здійснення аналітико-діагностичної і моніторингової діяльності в початкових класах;
 • оформлення, ведення, перевірку шкільної документації;
 • комплектацію 1-х класів;
 • організацію роботи методичних об”єднань учителів 1-4 класів;
 • організовує та контролює роботу «Нової української школи»

 

Керує і контролює:

 • роботу вчителів початкових класів, ефективність їхньої роботи;
 • організацію роботи «Нової української школи»;
 • ведення класних журналів 1-4-х класів;

Звітує:

 • про організацію, стан і результативність навчальної роботи вчителів початкових класів, ефективність їхньої роботи;

Складає:

 • звіти;
 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчальної роботи вчителів початкових класів, ефективність їхньої роботи.

Користується правом:

 • представляти вчителів і учнів до нагород;
 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку школи

 

 

Заступник директора з ВР Юришинець О.М.:

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;
 • реалізацію системи виховної роботи;
 • відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять;
 • організацію роботи з профорієнтації учнів;
 • літнє оздоровлення учнів;
 • роботу учнівського самоврядування; упровадження виховних моделей в учнівські колективи;
 • роботу МО класних керівників;
 • роботу гуртків;
 • оформлення, ведення, перевірку шкільної документації класними керівниками;
 • роботу класних керівників, педагога-організатора, батьківського комітету;
 • профілактичну роботу з правового виховання;
 • роботу з залучення учнів у студії, секції, гуртки;
 • організацію суспільно-корисної праці учнів, спортивно-масової, туристичної, етнографічної та краєзнавчої роботи;
 • методичну допомогу класним керівникам у складанні виховних планів роботи, узгоджує та організує виконання;
 • діяльність класних керівників з питання проведення позакласної роботи з учнями;
 • роботу з важкими підлітками, дітьми пільгової категорії;
 • соціальний захист учнів;
 • організацію роботи педагога-організатора;
 • діяльність класних керівників у канікулярний період;
 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;
 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;
 • відкриті виховні заходи та їх  відвідування класними керівниками школи;
 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;
 • звітність про стан і результативність виховної роботи в школі

 

Керує і контролює:

 • стан успішності учнів, відвідування ними уроків;
 • позаурочну роботу, діяльність вчителів, що її здійснюють;
 • випуск загальношкільних стінних газет та їх змістом;
 • якість проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;
 • виконання правил ТБ під час виховних заходів;
 • роботу класних керівників з профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять без поважних причин;
 • рівень виховної роботи класних керівників гуртків;
 • стан роботи органів учнівського самоврядування;
 • координацію медичного обслуговування учнів і контроль за проходженням медоглядів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результативність виховної роботи класних керівників перед директором і педрадою;
 • про роботу над педагогічною проблемою.

Складає:

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;
 • графік чергування класів по школі;
 • графік  здійснення суспільно- корисної діяльності;
 • плани проведення шкільних свят і виховних заходів;
 • графік роботи класних керівників під час канікул;
 • соціальний паспорт школи

Користується правом:

 • представляти вчителів і учнів до нагород;
 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку школи;
 • захист прав та інтересів учнів.

 

Заступник директора з ГЧ Бердар В.Ю.:

Відповідає за:

 • збереження будівлі та шкільного майна;
 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);
 • чистоту і порядок у шкільному приміщенні;
 • організацію чергування технічного персоналу;
 • розподіл обов’язків між технічними працівниками школи;
 • організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі4
 • інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;
 • складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;
 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;
 • дотримання норм пожежної безпеки в школі;
 • справність засобів пожежогасіння.

Керує:

 • роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень;
 • роботою охоронців та робітників школи;
 • господарською діяльністю школи;
 • роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

Організовує:

 • роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;
 • постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;
 • інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;
 • дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;
 • проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);
 • навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

Здійснює контроль за:

 • роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи;
 • збереженням матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

Звітує:

 • про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

Складає:

 • графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;
 • табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу;
 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;
 • акти списання майна, яке вийшло з ладу;
 • плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року;
 • документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

 

 

Педагог-організатор:

Організовує:

 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;
 • діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.
 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;
 • наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;
 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами в навчальному закладі, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з сімей, де склалися неблагополучні умови для виховання;
 • заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;
 • канікулярний відпочинок учнів;
 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;
 • планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;
 • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

 

 

Сприяє:

 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;
 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;
 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;
 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

 • самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи навчально-виховного комплексу і педагогічної діяльності;
 • участь в управлінні навчальним закладом в порядку, визначеному Статутом; участь у роботі педагогічної ради закладу;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • підвищення своєї кваліфікації;
 • атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;
 • надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами поведінки учнів навчально-виховного комплексу.

Відповідає за:

 • організацію роботи дитячої організацій та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами у об’єднаннях (1-4 класи), (5-7 класи), (8-11 кл.).
 • завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законодавством.
 • здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в навчальному закладі, в побуті, в громадських місцях.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи, заступником директора школи з виховної роботи.

 

Практичний психолог Грежинець Г.М.:

Відповідає за:

 • проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;
 • проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;
 • індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;
 • проведення профконсультацій з учнями школи, індивідуальне коригування поведінки учнів.

Організовує:

 • психологічне діагностування учнів школи;
 • сталу систему психологічної освіти вчителів;
 • проведення психолого-корекційної роботи з учнями;
 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;
 • психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
 • ділові ігри, тренінги з педагогами;
 • підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму.
 • у підготовці до проведення виховних годин для учнів;
 • у педагогічних радах, нарадах при директорі, заступнику директора;
 • у роботі бібліотеки;
 • у зборах або конференціях працівників школи;
 • визначену Положенням про шкільного психолога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;
 • присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітування про неї;
 • в якій висвітлюються результати педагогічного консиліуму.

Сприяє:

 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків;
 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів;
 • дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
 • підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере участь:

 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;
 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

 Має право на:

 • самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби навчального закладу;
 • спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
  захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • підвищення кваліфікації;
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

 • перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє:

 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором;
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.
  Забезпечує:
 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • зв’язки навчального закладу із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне подання директору  школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.
  Керується:
 • у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;
  Отримує:
 • від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.
  Погоджує:
 • свою роботу з директором школи;
 • професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.

 

 

Соціальний педагог Кубарич М.В.:

 

Організовує:

 • отримання діагностичних відомостей про учнів навчально-виховного комплексу;
 • взаємодії та взаємостосунки в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”;
 • проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку;
 • соціально – терапевтичну допомогу;
 • правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді;
 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах;
 • соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти;
 • допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
 • дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням;
 • профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”;
 • роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування;
 • роботу по залученню громадських організацій, творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи;
 • соціально-психологічне обстеження, надавання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей.

Здійснює:

 • посередництво між освітніми установами, сім’єю, державними установами, громадськими організаціями, відділами соціального захисту неповнолітніх, органами територіального самоврядування, громадськістю, організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;
 • захист прав дітей в суспільстві;
 • корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;
 • профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
 • прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;
 • виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;
 • захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя.

Сприяє:

 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.
 • подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;
 • прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.
 • підвищенню свого професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

Приймає участь:

 • в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників навчального закладу;
 • засіданнях ради школи, батьківського комітету, піклувальної ради закладу.
 • в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;
 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

Розробляє:

 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором;
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • зв’язки навчального закладу із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи

 

Бібліотекар Попович О.П.:

Відповідає за:

 • комплектування книжкового фонду;
 • оформлення передплати на періодичні видання;
 • створення фонду шкільних підручників;
 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові находження;
 • пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

Керує:

 • роботою читацького активу;
 • роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;
 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

Організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;
 • роботу гуртку палітурної справи;
 • проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;
 • літературні виставки;
 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;
 • обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читацькому залі;
 • інформаційну роботу (оформлення тематичних виставок, вітрин, проведення заходів щодо пропагування книг);
 • підбір літератури на вимогу читача.

Здійснює облік:

 • комплектування книжкового фонд, зокрема й фонду підручників;
 • користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах)

Звітує:

 • про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, методичним кабінетом, відділом освіти

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту»,
ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення і т.д.)

Адміністрація закладу, педколектив

Інформація

 

2

Заслуховувати на нараді при директорові питання:

- про виконання положень Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну  середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

-        про здійснення контролю  за відвідуванням навчальних занять учнями школи

Постійно

ЗДНВР Омельяненко М.В.

 

 

 

 

ЗДВР Юришинець О.М..

Протокол

 

3

Перевірити явку дітей до навчального закладу на підставі списків. Скласти «Список дітей, які не приступили до заняття 1 вересня 2017/2018 навчального року» і подати його  до виконкому Ганичівської сільської ради з інформацією про заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

До 05.09.2017

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Списки

 


4

Подати статистичний звіт (форма ЗНЗ-1) про кількісний та якісний склад учнів.

До 06.09.2017

ЗДНВР

Фіцай В.В.

Статистич-ний звіт

 


5

Перевірити працевлаштування випускників 9-х класів. Підтвердити довідками про навчання.

 

До 01.10.2017

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Інформація, списки

 

 

3.2. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Укомплектувати заклад педагогічними кадрами.

До 30.08.2017

Директор Фельбаба М.М.

Інформація

 

2

Розподілити педагогічне навантаження  вчителів на 2017/2018 навчальний рік.

До 30.08.2017

Директор Фельбаба М.М.

ЗДНВР  Омельяненко М.В., Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

Наказ

3

Провести перевірку стану та готовності матеріально технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність майстерень, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року. Провести заходи з охорони праці на початок навчального року (інструктажі з учнями та вчителями)

До 30.08.2017

Директор Фельбаба М.М. ЗДНВР Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

Акти перевірок, інформація

Протокол

 


4

Організувати медичний огляд учнів.

До 30.08.2017

ЗДВР Юришинець О.М.

Мед.сестра

Дикун І.М.

Наказ

Наказ


5

Провести прийом до першого класу.

До 05.09.2017

Директор Фельбаба М.М.. ЗДНВР Фіцай В.В.

 

Наказ

Наказ6

Затвердити графіки: роботи вихователів, роботи медичного персоналу, чергування вчителів по школі, чергування учнів по школі, чергування сторожів, обміну білизни, роботи психолога, вчителя-логопеда, педагога-організатора, роботи адміністрації, роботи технічного персоналу.

До 30.08.2017

Директор школи

Фельбаба М.М.

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

Графіки

 

7

Здійснити доукомплектацію діючих класів.

До 05.09.2017

Директор Фельбаба М.М.  ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

Наказ

8

Затвердити шкільну мережу.

До 05.09.2017

Директор Фельбаба М.М.

 ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

Наказ


9

Провести:

-           серпневу педраду;

-           інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року.

До 30.08.2017

Директор

Фельбаба М.М.

Протокол

Протокол 

Протокол
Протокол10

Забезпечити учнів підручниками, вчителів – навчальними програмами.

До 30.08.2017

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Бібліотекар Попович О.П.

Інформація

 

11

Довести до відома педагогічних працівників інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України щодо  особливостей викладання базових навчальних дисциплін у 2017/2018 навчальному році.

До 30.08.2017

Керівники МО

Інформація

 

12

Затвердити, погодити:

- нормативні документи роботи школи на навчальний рік: робочі навчальні плани, річний план роботи школи, режим роботи школи, розклад занять;

- календарне та тематичне планування за предметами на перший семестр;

- плани роботи гуртків;

- плани виховної роботи вихователів;

- план роботи шкільної бібліотеки, психолога.

До 30.08.2017

Директор Фельбаба М.М.

 ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Документа-

ція, плани роботи

 

13

Оформити класні журнали, журнали додаткових індивідуальних занять, гуртків.

До 05.09.2017

ЗДНВР  Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

14

Скласти список учнів, яких треба звільнити від уроків фізичної культури за станом здоров’я.

До 05.09.2017

Директор школи

 Фельбаба М.М.

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Медсестра Дикун І.М.

Наказ

 

15

Укомплектувати списки гуртків.

До 05.09.2016

ЗДНВР Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

16

Провести облік дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування; напівсиріт; дітей-інвалідів; дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС; багатодітних, неповних, малозабезпечених, неблагополучних сімей; вихованців групи ризику.

До 10.09.2017

ЗДВР Юришинець О.М.

Соціальний педагог Кубарич М.В.

Списки

 

17

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9 класу.

До 10.09.2017

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Довідки

 

18

Забезпечити участь педагогічних працівників в районних серпневих нарадах

Згідно графіка РМК

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Інформація

 

19

Проаналізувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення вихованців.

До 05.09.2017

ЗДВР  Юришинець

О.М.

Наказ

 

20

Забезпечити якісну підготовку та проведення свята «Першого дзвоника».

01.09.2017

ЗДВР Юришинець О.М..

 

План-сценарій

 

21

Завершити підготовку школи до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року, вжити заходи щодо реалізації регіональної програми з енергозбереження.

До 01.10.2017

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

Наказ

 

22

Організувати підготовку учнів до участі в І та ІІ етапах учнівських олімпіад з навчальних предметів.

До 02.10.2017

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Графік

 

23

Скласти плани роботи класних керівників на період канікул.

Грудень

ЗДВР Юришинець О.М.

Плани

 

24

Вести журнали:

класні журнали, журнали гурткової роботи, факультативів та інших індивідуальних занять;

-           щоденного обліку відвідування учнями ГПД, з’ясовувати причини пропусків;

 щоденного обліку харчування учнів;

Постійно

 

Класні керівники, вчителі- предметники

 

Вихователі

 

Журнал

 

25

Аналізувати стан відвідування учнями школи.

Раз на місяць

Класні керівники

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Інформація

 

                   

 

3.3. Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення 2017/2018 навчального року

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Затвердити план заходів щодо закінчення 2017/2018 навчального року.

Березень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

2

Створити робочу групу для складання річного плану на 201782019 навчальний рік

Березень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

3

Скласти графіки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями 1 – 8 класів та 10 –их класів.

Квітень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

4

Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педагогічних працівників.

Травень

Директор 

Фельбаба М.М.

Наказ

 

5

Забезпечити та проаналізувати виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів за навчальний рік.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

6

Організувати роботу щодо підсумкової атестації учнів випускних 4-х, 9-х класів та 11-х класів.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

7

Класним керівникам оформити табелі успішності учнів 2-8 класів,  особові справи, класні журнали та написати характеристики до особових справ учнів 1-х, 4-х, 9-х класів.

Травень

Класні керівники

Інформація

 

8

Створити комісію щодо об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів  9-их та 11-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів.

Травень

Червень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

9

Організувати роботу щодо обліку попереднього працевлаштування випускників

Травень

Класні керівники

Інформація

 


10

Оформити документи про базову та повну загальну середню освіту випускників 9-х та 11-х класів.

Травень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ, книга обліку видачі документів

 

11

Створити комісію щодо перевірки правильності заповнення документів про базову та повну  загальну середню освіту випускників 2017/2018 навчального року.

Травень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

12

Видати наказ «Про випуск учнів 9-х та 11-х класів»

Травень

Червень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

13

Видати наказ «Про переведення учнів 1 – 8 та 10 класів до наступних класів».

Травень

Червень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

14

Забезпечити якісну підготовку та проведення свята «Останнього  дзвоника».

Травень

ЗДВР Юришинець О.М.

План-сценарій

 

15

Проаналізувати:

-           виконання розділів річного плану за рік;

-           роботу методичних об’єднань за рік;

-           роботу вчителів та вихователів;

-          роботу психолога, соціального педагога , бібліотекаря;

-           роботу ШМО.

Травень

ЗДНВР  Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

керівники МО, педагоги

Аналізи

 

16

Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів з питань організованого закінчення поточного навчального року.

Квітень – травень

ЗДНВР  Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М..

Протокол

 

17

Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

18

Забезпечити подання до управління освіти , молоді та спорту Тячівської РДА замовлення на виготовлення випускникам документів про базову та повну  загальну середню освіту.

Жовтень

Директор

Фельбаба М.М.

Інформація

 

19

Організувати роботу з підготовки проекту робочого навчального плану на 2018/2019 навчальний рік.

Березень – травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ, робочий навчальний  план

 

20

Організувати роботу щодо літнього відпочинку та оздоровлення вихованців.

Квітень – серпень

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

 

 

3.4. Профорієнтаційна робота

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Знайомство з професіями та проведення тематичних екскурсій учнів 1 – 9 класів та 11-х класів.

Протягом року

Вчителі, класні керівники

Оглядовий контроль

 

2

Забезпечити постійне оновлення стенду профорієнтації.

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

3

Провести профконсультації з учнями 9-х класів, використовуючи ПК «Профорієнтаційний термінал».

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

4

Проведення індивідуальних консультацій з учнями і батьками щодо шляху оволодіння обраною професією.

Протягом року

Практичний психолог

Грежинець Г.М.

Інформація

 

5

Видати наказ «Про підсумки роботи з продовження навчання (працевлаштування) випускників 9-х та 11-х  класів 2016/2017 навчального року».

Вересень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Інформація

 

6

 

Складання індивідуальних професіограм учнями 9-х та 11-х класів. Проведення засідання круглого столу «Захист професійного вибору».

Лютий

 

Березень

Класні керівники 9-х класів

Класні керівники 11-х класів

Інформація

 

7

Провести виховну годину у 9-х та

11-х класах за темою «Мій реальний вибір».

Лютий

Класні керівники 9-х та 11 –х класів

Звіт

 

8

Провести бесіди з випускниками школи з метою виявлення професійних намірів випускників щодо подальшого навчання.

Березень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Протокол

 

9

Провести батьківські збори за темою «Подальше навчання учнів та їх професійне визначення».

Березень

Класні керівники 9-х та 11-х класів

Інформація

 

10

Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років для виявлення впливу обраного профілю навчання.

Червень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

11

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств.

Березень – квітень

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

12

Взяти участь у проведенні Дня відкритих дверей у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Лютий- травень

Класні керівники 9-х та 11 –х класів.

Інформація

 

13

Провести тестування на виявлення професійних здібностей та нахилів учнів.

Жовтень, квітень

Практичний психолог

Грежинець Г.М.

Звіт

 

14

Розробити індивідуальні рекомендації випускникам, враховуючи стан здоров’я та індивідуальні психологічні особливості для їх подальшого навчання.

Грудень, квітень

Медична сестра Дикун І.М.

Інформація

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ІV. Учасники навчально-виховного процесу

  4.1. Організація роботи з учнями

4.1.1. Соціальний захист учнів

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Оновити папку урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

За потребою

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

2

Ознайомити  працівників школи на нараді при директорові з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства.

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М.

Протокол

 

3

Ознайомити  батьків та осіб, що замінюють  з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства.

Вересень

Класні керівники

Протокол батьківських зборів

 

4

Проводити роз'яснювальну роботу з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей зазначеної категорії щодо отримання аліментів, збереження житла, майна, закріплення житла, отримання пенсій по втраті годувальника тощо.

Протягом року

Соціальний педагог Кубарич М.В.

Протокол батьківських зборів.

 

 

5

Співпрацювати з органами опіки та піклування,  службами у справах дітей Тячівської РДА

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

План спільних заходів

 

6

Заслухати питання соціального захисту  дітей пільгових категорій:

-          на засіданнях педагогічних рад;

-          на нарадах при директорові;

-          на засіданнях методичного об’єднання класних керівників;

-          на батьківських зборах.

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

 

 

Соціальний педагог Кубарич М.В.

Протоколи

 

7

Поновити базу даних дітей пільгових категорій у програмі MicrosoftExcel:

-           діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-          діти з інвалідністю;

-           діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

-          діти, яких виховує один із батьків;

-          діти з багатодітних родин;

-          діти з малозабезпечених родин;

діти, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах 

До 10.09.2017

ЗДВР Юришинець О.М.

Класні керівники

Соціальний педагог Кубарич М.В.

Соціальний паспорт школи

 

8

Оформити особові справи дітей пільгових категорій:

-          діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-          діти-інваліди;

-           діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

-          діти, яких виховує один із батьків;

-          діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного кодексу України;

-          діти з багатодітних родин;

-          діти з малозабезпечених родин;

-           діти, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах 

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М.

Класні керівники

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Соціальний паспорт школи

 

9

Поновлювати базу даних вихованців пільгового контингенту по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини та руху учнів.

За потребою

ЗДВР  Юришинець О.М.

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Інформація

 

10

Надати інформацію про соціальний паспорт школи  станом на 10.09.2016 до управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА

До 10.09.2017

ЗДВР Юришинець О.М.

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Інформація

 

11

Контролювати оздоровлення вихованців пільгового контингенту.

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Інформація

 


13

 

Забезпечити проведення медичних оглядів дітей пільгових категорій під час планових оглядів вихованців закладу медичними працівниками відповідних медичних установ.

Грудень, травень

Медична сестра

 Дикун І.М.

Звіт

 

14

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей пільгових категорій, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які живуть у сім’ях, що опинилися в складних життєвих умовах.

Вересень, грудень

квітень

Класні керівники

Соціальний педагог

 Практичний психолог

Акти

 


15

Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування факультативів та гуртків, що функціонують на базі школи.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

16

Залучати дітей пільгового контингенту до участі у шкільних та районних  конкурсах дитячої творчості, турнірах, олімпіадах тощо.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

17

Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей пільгових категорій.

Протягом року

Класні керівники

Інформація

 

18

Проводити моніторинг працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (випускників 9-х та 11-х класів після закінчення школи)

Протягом

5-ти років

Класні керівники

Інформація

 

19

Забезпечити роботу практичного психолога з  учнями пільгового контингенту.

Протягом року

Практичний психолог

Звіт

 

20

Забезпечити участь дітей пільгових категорій у шкільних, районних,  обласних заходах присвячених міжнародному Дню захисту дітей, міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо.

Протягом року

ЗДВР Юришинець О.М.

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Інформація

 

21

Проводити акції милосердя по збору речей (одягу, канцтоварів, іграшок) для дітей пільгових категорій, які навчаються в закладі

Жовтень, квітень

Керівник загону «Милосердя»

Педагоги організатори

Звіт

 

                 

 

 


4.1.2. Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Здійснювати постійний контроль за дотриманням інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців під час навчально-виховного процесу.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Довідка

 

2

Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності вихованців:

-          вступний інструктаж (перед початком навчальних занять, один раз на рік, а також при зарахування до навчального закладу вихованця); запис робити на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять;

-          первинний інструктаж (на початку навчального року, перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року); запис робити в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності;

-          позаплановий інструктаж (у разі нещасних випадків); реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів;

-          цільовий інструктаж (у разі організації позашкільних заходів – олімпіади, турніри, екскурсії, спортивні змагання, туристичні походи тощо); реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів.

Протягом року

Вчителі-предметники, класні керівники

Оглядовий контроль

 

3

Здійснювати контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців під час навчально-виховного процесу.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

4

Розглядати питання безпеки життєдіяльності вихованців:

-          на засіданнях педагогічної ради;

-          на нарадах при директорові;

-          на засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників та вихователів;

-          на батьківських зборах.

 

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М..

Протоколи

 

5

Розробити проект наказу «Про заходи щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу».

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М..

Наказ

 

6

Провести бесіди з профілактики дитячого травматизму відповідно до розробленої тематики. Фіксувати їх на сторінках класних журналів «Бесіди з профілактики дитячого травматизму».

Протягом року

Класні керівники

Медсестра

 Дикун І.М.

Оглядовий контроль

 


7

Оформити в кожній класній кімнаті куточки  з профілактики дитячого травматизму.

Вересень

Класні керівники

Оглядовий контроль

 

8

Провести єдиний урок з безпеки життєдіяльності у зв’язку з початком нового навчального року

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М.

Класні керівники

Наказ

 

9

Провести бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» відповідно до розробленої тематики. Фіксувати їх на сторінках класних журналів.

Протягом року

Класні керівники

Оглядовий контроль

 

10

Розробити план спільних заходів з  кабінетом спеціальної медичної наркологічної комісії щодо профілактики шкідливих звичок у дітей.

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 

11

Створити загони «Юні інспектори руху», «Дружина юних пожежних». Спланувати їх роботу.

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М..

Керівники загонів

Наказ

 

12

Провести місячники з попередження дорожньо-транспортного травматизму «Увага, діти на дорозі!» (за окремим планом).

Вересень, березень

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 

13

Провести місячник з протипожежної безпеки (за окремим планом).

Жовтень

ЗДВР Юришинець О.М..

План

 

14

Провести дні безпеки життєдіяльності вихованців  перед виходом на канікули, під час яких повторювати з учнями правила безпечної поведінки з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Грудень

травень

Класні керівники

Оглядовий контроль

 

15

Провести місячник «За здоровий спосіб життя» (за окремим планом).

Грудень

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 


16

Розробити проект наказу «Про стан роботи педагогічного колективу з питань запобігання дитячого травматизму за І семестр 2016/2017 навчальний рік та попередження дитячого травматизму серед учнів та вихованців під час проведення зимових  канікул»

Грудень

ЗДВР ришинець О.М.

Наказ

 

17

Розробити проект наказу «Про проведення Дня цивільної захисту та Дня здоров'я».

Квітень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

18

Провести тиждень безпеки життєдіяльності та основ здоров’я (за окремим планом).

Травень

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 

19

Розробити проект наказу «Про стан роботи педагогічного колективу з питань запобігання дитячого травматизму за 2016/2017 навчальний рік  та попередження дитячого травматизму серед учнів та вихованців під час проведення літніх канікул та оздоровчої кампанії».

Травень

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

                     

 

 


Циклограма проведення комплексу бесід (занять) з попередження дитячого травматизму

класними керівниками 1-11 класів

 

Зміст бесід (занять)

Місяць

К-сть годин

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Кількість годин

1.

Правила дорожнього руху

10

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Правила протипожежної безпеки

10

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3.

Запобігання отруєнь

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

4.

Правила безпеки при користуванні газом

4

 

1

 

1

1

 

1

 

 

5.

Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

6

1

1

 

1

 

 

1

1

1

6.

Правила безпеки на воді

5

1

 

1

1

 

 

1

 

1

7.

Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму

4

 

 

1

 

1

 

 

1

1

 

Разом годин:

41

5

5

4

6

4

2

5

4

6

Тематика бесід (занять) з попередження дитячого травматизму

1. Правила дорожнього руху

 

Зміст занять

місяць

1.

Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки при переході вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи

вересень

2.

Типи перехресть (регульовані, нерегульовані) Правила переходу дороги на перехрестях

вересень

3.

Правила переходу вулиці після висадки з транспорту

жовтень

4.

Дорожні знаки

листопад

5.

Дорожня розмітка

грудень

6.

Рух за сигналами регулювальника

січень

7.

Пасажир в автомобілі

лютий

8.

Основні види ДТП. Поведінка при ДТП

березень

9.

Безпека руху велосипедиста

квітень

10.

Підсумкове заняття з ПДР

травень

2. Правила протипожежної безпеки

 

Зміст занять

місяць

1.

Вогонь - друг, вогонь - ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки

вересень

2.

Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому будинку, власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу

жовтень

3.

Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових приладів

листопад

4.

Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними, горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами

грудень

5.

Пожежнонебезпечні об'єкти. Новорічні свята: новорічна ялинка, електричні гірлянди; небезпека використання відкритого вогню

Грудень

 

 

6.

Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння. Правила поводження під час пожежі

січень

7.

Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння таких пожеж. Дії учнів при пожежі

лютий

8.

Домедична допомога постраждалим від пожеж.

 

небезпечність куріння

 

березень

9.

Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі

квітень

10.

Підсумкове заняття. Протипожежна безпека

травень

 

3. Запобігання отруєнь

 

Зміст занять

місяць

1.

Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь

жовтень

2.

Запобігання отруєнь хімічними речовинами

травень

4. Правила безпеки при користуванні газом

 

Зміст занять

місяць

1.

Загальні відомості про природний та зріджений газ

жовтень

2.

Правила безпечного користування побутовими газовими приладами: котел, пічка, запальничка тощо

грудень

3.

Дії населення при виявленні запаху газу

січень

4.

Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога при отруєннях

березень

5. Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

 

Зміст занять

місяць

1.

Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети (знахідки) та дії при їх виявленні

вересень

2.

Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами

жовтень

3.

Запобігання дитячого травматизму від ВНП побутового призначення: піротехнічні засоби, горючі та легкозаймисті речовини

грудень

4.

Вогнепальна зброя - не забава. Небезпечність виготовлення та випробування вибухових пакетів, користування мисливськими рушницями

березень

5.

Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту.

 

виявлення ВНП

квітень

6.

Підсумкова бесіда. Обережність дітей під час літніх канікул - запорука життя.

 

ззздоров'я

травень

 


6. Правила безпеки на воді

 

Зміст занять

місяць

1.

Вступ. Уміння триматися на воді - запорука безпеки. Особливості купання у морі, річці, ставку

вересень

2.

Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої долікарської  допомоги потерпілому

листопад

3.

Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку

грудень

4.

Правила безпечної поведінки на воді та біля води

березень

5.

Дія води на організм людини. Як правильно купатися

травень

7. Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму

Зміст бесід занять

місяць

1.

Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров'я людини

листопад

2.

Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою, холодильником, пральною (швацькою) машиною, електроплитою тощо

січень

3.

Правила поведінки при виявленні обірваного електричного дроту

квітень

4.

Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач

травень

 

Тематика бесід "Я обираю здоровий спосіб життя" (з профілактики ВІЛ /СНІДу)

1-5 клас (6 годин)

 1. Здоров'я перш за все. Шкідливі та корисні звички.
  1. "Дерево роздумів" щодо правильного рішення відносно свого здоров'я.
  2. Сам собі допоможу.
  3. Я вмію вибирати.
  4. Знай та будь обережний.
  5. Зупинись та подумай.

6-7 клас (7 годин)

 1. ВІЛ/СНІД - що я про це знаю. Міфи і факти.
 2. Шляхи передачі ВІЛ - інфекції. Здорова поведінка.
 3. Як запобігти ВІЛ - інфікування. Знати, а не боятися.
  1. Легальні та нелегальні наркотики. Куріння чи здоровий спосіб життя?
  2. Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність?
  3. Наркотики та закон.
  4. 7.       Якщо в тебе проблема - куди звернутися?

8-11  клас (8 годин)

 1. Що таке ІПСШ? Найпоширеніші інфекції, які передаються статевим шляхом. Наслідки цих хвороб.
 2. Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація ВІЛ/СНІДУ в Україні.
 3. Шляхи передачі ВІЛ. Як запобігти ВІЛ - інфікування?
 4. Основи безпечної поведінки. Безпечний спосіб статевого життя. Контрацепція.
 5. Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність?
 6. Наркотики - це злочин. Закон України про наркотики.
 7. Куди звернутися зі своєю проблемою?
 1.   Легальні та нелегальні наркотики. Куріння як загроза здоров'ю.

4.1.3. Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

 

 

Провести підсумковий аналіз літньої оздоровчої кампанії вихованців, подати інформацію до управління освіти , молоді та спорту Тячівської РДА

До 05.09.2018

ЗДВР Юришинець О.М.

Інформація

 

 

 


2

Оновити банк даних дітей пільгових категорій.

Вересень

ЗДВР  Юришинець О.М.

Соц.педагог

Кубарич М.В.

Інформація

 

3

Розробити попередній план організації оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року.

Січень

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 

4

Провести батьківські збори щодо організації оздоровлення та відпочинку вихованців закладу.

Березень

ЗДВР  Юришинець О.М.

Протокол

 

5

Провести роботу з батьками та особами, що їх заміняють щодо збору попередньої інформації про літнє оздоровлення та відпочинок вихованців закладу.

До 25.03.2018

 

 

Класні керівники

Інформація

 

6

Звітувати про організацію  літнього відпочинку та оздоровлення вихованців пільгових категорій управління освіти , молоді та спорту Тячівської РДА

Щоквартально

 

 

 

ЗДВР  Юришинець О.М.

Інформація

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Виконання навчальних програм

Робочий навчальний план складено:

 

Робочі навчальні плани розроблені:

        - для 1-х класів за експериментальним навчальним планом початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України від 16.08.2017 р. № 1181;

         -  для 1-4 - х класів- за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011  №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. №460 (додаток 1);

-          для 5- 9 - х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН молодь-спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664,зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2014  1465( додаток 10);

-          для 10 -11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014  № 657 (додаток 2).

 Розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється на           основі таких Типових планів:

-          для початкової та основної школи – Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання;

-          для старшої школи – Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль).

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                   

Розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється на основі таких Типових планів:

-          для початкової та основної школи – Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання;

-          для старшої школи – Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль).

                                                                                                                                                                                                                                   

Розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється на основі таких Типових планів:

-          для початкової та основної школи – Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання;

-          для старшої школи – Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль).

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Контроль за виконанням навчальних програм.

Упродовж навчального року

ЗДНВР

 Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Інформація

 

2

Скласти розклад:

уроків,спецкурсів.

До 01.09.2017

 

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Звіт

 

3

Скласти графіки:

-          індивідуальних;

-          факультативних занять;

-          контрольних робіт;

-          лабораторних робіт;

-          практичних робіт.

До 01.09.2017 – І сем.

До 10.01.2018 –ІІ сем.

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Звіт

 

4

Скласти графік контролю за станом викладання навчальних предметів.

До 01.09.2017

До 10.01.2018

ЗДНВР 

Омельяненко М.В.

Звіт

 

5

Складання календарних планів вчителями та вихователями.

До 01.09.2017

До 10.01.2018

 

Вчителі

Вихователі ГПД

Оглядовий контроль

 

6

Аналіз сформованості навичок читання учнями 1-4 класів

Грудень, травень

ЗДНВР Фіцай В.В.

Наказ

 

7

Аналіз виконання навчальних програм за семестр, рік.

Грудень, травень

ЗДНВР

Омельяненко М .В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

8

Скласти звіти про виконання навчальних програм за семестр.

Грудень, травень

Вчителі

 

Звіт

 

9

Контроль за веденням поурочних планів.

Постійно

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

  Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР

Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 


10

Відвідування уроків.

Постійно

Адміністрація

Оглядовий контроль

 

11

Контроль за дотриманням безпеки  життєдіяльності на уроках.

Постійно

ЗДНВР

 Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Оглядовий контроль

 

12

Контроль індивідуально – корекційних занять.

Постійно

ЗДНВР 

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Оглядовий контроль 

 

 

Предметні тижні

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Тиждень фізичної культури (за окремим планом).

Тиждень знань правил дорожнього руху.

Вересень

 

Вчителі фізкультури

 

Вчителі основ здоров»я

План

 

2

Тиждень правової культури (за окремим планом).

Жовтень

 

Вчителі історії та правознавства

План

 

3

Тиждень  української писемності та мови

Листопад

 

Вчителі української мови та літератури

План

 

4

Тиждень народознавства

Грудень

 

Керівник етнографічного гуртка

План

 


6

Тиждень трудового навчання

Лютий

 

Вчителі трудового навчання

План

 

7

 

Тиждень екології

Квітень

 

Вчителі біології

План

 

9

Тиждень профорієнтації (за окремим планом).

Тиждень економіки.

Березень

Класні керівники 9,11 класів.Вчителі економіки.

План

 

10

Тиждень військово-патріотичного виховання

Травень

 

Вчителі предмету «Захист Вітчизни»

План

 

11

Тиждень першокласників

Вересень

Класні керівники 1-х класів

План

 

 

 

Організація роботи з обдарованими учнями

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Провести шкільну спартакіаду з фізичної культури.

Вересень

Вчитель фізичної культури  Фіцай В.В.

Звіт

 

2

Провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

Жовтень

Вчителі - предметники

Звіт

 

3

Провести І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Листопад

Вчитель української мови та літератури

Корсак М.В.

Звіт

 

4

Взяти  участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін.

Листопад, грудень

Вчителі-предметники

Звіт

 

5

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості серед учнів 5-11-х класів

Грудень

Вчитель української мови та літератури

Корсак М.В.

 

Звіт

 

7

Провести Міжнародний конкурс із математики «Кенгуру».

Грудень, березень

Вчителі математики

Звіт

 


 

8

Проаналізувати роботу педколективу з обдарованими учнями та визначити завдання на новий 2016/2017

навчальний рік.

Травень

ЗДНВР

 Омельяненко М.В.

Довідка

 

 

 


V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

5.1.Організаційна робота

 

п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

 

Скласти план виховної роботи на 2017/2018 н.р.

 

серпень

 

ЗВР

 

2.

Організація учнівського врядування:

-          в класах;

-          по школі.

до 14. 09 р.

класні керівники

педагог - організатор

 

 

3.

 

Оформлення класних куточків,  куточків „ Живи, книго!”, куточків з техніки безпеки.

 до 17.09.р.

класні керівники

 

4.

Організація чергування по школі.

до 03.09.р.

ЗВР

 

5.

Провести нараду з класними керівниками з питань планування виховної роботи на навчальний рік

до 03.09.р.

ЗВР

 

6.

Провести громадський огляд умов життя і виховання учнів

до 17.09.р.

класні керівники, соц. Педагог, психолог школи

 

7.

Організація роботи школи з опікунською радою по виявленню і допомозі дітям  „групи ризику”

протягом місяця

адміністрація

 

8.

Організувати роботу методичного об’єднання класних керівників.

до 15.09.р.

ЗВР

 

9.

З’ясувати контингент учнів шкільного віку в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів не охоплених навчанням.

протягом місяця

класні керівники

 

10.

Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на шкільний облік

до 18.09.р.

соціальний педагог

 

11.

Відновити та доповнити списки учнів , що потребують особливого контролю протягом року: дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців

протягом

місяця

соціальний педагог

 

13.

Організація та проведення акцій:

-          „ Допоможемо дітям”

-          „ Зовнішній вигляд учнів”

-          „ Живи, книго!”

вересень

учнівська рада

 

 

бібліотекар

 

14.

Забезпечити роботу дитячої організації „ Наш край”

вересень

педагог - організатор

 

15.

Організація чергування по школі вчителів

до 05.09.р.

ЗВР

 

16.

Вибори активу дитячої організації „ Наш край”

до 10.09.р.

педагог - організатор

 

17.

Проводити систематично робочі лінійки щодо аналізу роботи і життя школи.

2 рази на місяць

педагог - організатор

 

18.

Організовувати культурне дозвілля школярів (ранки, вечори)

пост.

ЗВР, педагог - організатор

 

19.

Брати активну участь у районних заходах.

пост.

ЗВР, педагог - організатор

 

20.

Провести традиційні шкільні свята:

-          День знань;

-          День миру;

-          День визволення села;

-          День вчителя;

-          День захисника;

-          Новорічні свята;

-          День примирення;

-          Останній дзвоник;

-          Випускний вечір

 

вересень

вересень

жовтень

жовтень

жовтень

грудень

травень

травень

червень

 

ЗВР, педагог - організатор

 

 

5.2.Основні напрямки виховної діяльності

1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета: формування свідомого громадянина -  патріота  з притаманними йому   

             особистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом

             мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток

              демократично – громадянського суспільства в Україні.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому    

ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про

типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу

систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність

брати активну участь в ухваленні політичних рішень

   Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав  і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, 

  збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування

  світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

      

 

       Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури, історичних цінностей, почуття єдності України.

протягом року

класні керівники

 

2.

Залучення учнів до участі в упорядкуванні пам’ятника загиблим воїнам, організація шефської допомоги ветеранам.

протягом року

класні керівники, педагог - організатор

 

3.

Проведення уроків мужності, урочистих лінійок, присвячених Дню визволення села від німецько - фашистських загарбників, Дню збройних сил України, Дню Перемоги, Дню захисника Вітчизни, єдності України.

Вересень

грудень

лютий

травень

класні керівники

 

4.

Організовувати зустрічі з ветеранами, поздоровлення ветеранів.

протягом року

ЗВР, класні керівники

 

5.

Вивчення положень Конституції України, державної символіки, традицій і звичаїв українського народу, історії держави;виховувати в учнів повагу до Конституції, державних символів, почуття власної гідності.

протягом

року

класні керівники

 

6.

Виховувати шанобливе ставлення до родини, повагу до народних звичаїв і традицій, рідної мови, національних цінностей народу:

-          проведення виховних бесід, годин спілкування;

-          урочистих тематичних лінійок;

-          уроків пам’яті .

протягом

року

класні керівники

 

7.

-                                              Заходи по вшануванню пам’яті видатних українських діячів.

Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, вшанування пам’яті  Небесної сотні та жертв подій на сході України.

вересень-травень

 

 

8.

-                                              Заходи, присвячені Дню захисту дітей.

червень

 

 

 

 

2. Ціннісне ставлення до себе

Мета:Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами. Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування  фізичних  здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

Ціннісне ставлення до себе  передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до себе:

 

 

п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Спільними зусиллями вчителів, батьків, РВВС, громадськості вести роз’яснювальну роботу серед учнів про знання законів, про відповідальність за правопорушення.

постійно

рада школи, вчителі, класні керівники

 

 

2.

 

Вивчення основних документів:

-          „ Конституція України”

-          „Конвенція про права дитини”

постійно

класні керівники, вчитель історії

 

3.

Вести профілактичну роботу серед молоді щодо вживання алкогольних, наркотичних речовин , тютюнопаління.

постійно

ЗВР,класні керівники

 

4.

Тримати на постійному контролі сім’ї та дітей            „ групи ризику”

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

5.

Проводити індивідуальну роботу з учнями схильними до правопорушень

постійно

класні керівники, соціальний педагог

 

6.

Здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи, за дотриманням

 

 

 

 

правил поведінки і правопорядку учнями в позаурочний час

постійно

класні керівники

 

7

Проводити роз’яснювальну роботу з учнями по запобіганню правопорушень в домашніх умовах (особливо у вихідні дні та під час канікул)

 

постійно

класні керівники

 

8.

Організовувати зустрічі з представниками правоохоронних органів для профілактики правопорушень серед школярів.

протягом року

ЗВР

 

9.

Взяти активну участь у проведенні місячника правового виховання:

-          проведення бесід, годин спілкування на правову тематику;

-          тиждень юних правознавців;

-          тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди;

-          зустрічі з представниками правоохоронних органів, лікарями, Центру соціальних служб для молоді;

-          конкурси малюнків, плакатів;

листопад, грудень

ЗВР, вчитель правознавства, класні керівники

 

10.

Вести роз’яснювальну роботу з батьками з питань правового виховання, профілактики шкідливих звичок школярів у сім’ї.

протягом року

адміністрація, класні керівники

 

11.

Створення умов для задоволення потреб у фізичному вихованні

1.1.пропаганда здорового способу життя:

 - фізкультхвилинки;

 - профілактика шкідливих звичок.

1.2.проведення традиційних змагань;

 - спартакіади;

 - Веселі старти;

 - Змагання з футболу, волейболу, баскетболу.

 

постійно

 

 

 

 

 

вересень, квітень

класні керівники, вчитель фізичного виховання

 

12.

Сприяти участі учнів у спортивних секціях, змаганнях у школі та за її межами

протягом року

класні керівники, вчитель фіз. виховання

 

13.

Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя

протягом року

класні керівники, вчитель фізичного виховання

 

 

 

3.Ціннісне ставлення до праці.

Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, виховання вміння професійного  визначення

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до праці:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Підтримування дисципліни і порядку у школі:

-          організація чергування по школі;

-          проведення генерального прибирання школи;

 

-          проведення трудових десантів по прибиранню території школи

постійно

вересень

2 рази на семестр

жовтень, квітень - травень

ЗВР , класні керівники

 

2.

Прищеплювати учням навички раціональної власної учбової праці, свідомої трудової дисципліни під час чергування, лабораторних і практичних робіт.

протягом року

класні керівники, вчителі - предметники

 

3.

Прибирання та догляд пришкільних клумб.

протягом року

вчитель біології, трудового навчання

 

4.

Розробити положення про чергування по школі, скласти графік , форми передачі чергування, результати висвітлювати на шкільному сайті.

протягом року

педагог - організатор

 

5.

Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, створення умов для розуміння учнями ролі праці у житті.

протягом року

класні керівники

 

6.

Проводити виховні заходи спрямовані на виховання в учнів свідомого ставлення до праці

протягом року

ЗВР, класні керівники

 

 

4.Ціннісне ставлення до людей.

 

Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з  моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, свідомої дисципліни  і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних  цінностей з позицій добра, справедливості.

 

Ціннісне ставлення до людей проявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

 

     Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

 

    Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами

 

гуманізму.

 

    Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань морально-етичного виховання:

 

 

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Прищеплювати учням навички культури поведінки в школі, класі, родині.

протягом року

класні керівники

 

2.

Вивчення рівня розвитку класного колективу

жовтень

класні керівники

 

3.

Вивчення взаємин учнів між собою, з учителями, батьками.

жовтень

класні керівники

 

4.

Здійснення активних форм роботи:

-          диспути;

-          вікторини;

-          тематичні вечори

спрямованих на формування в учнів рис загальнолюдської моралі.

протягом року

класні керівники

 

5.

Проведення індивідуальної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці.

протягом року

класні керівники, соц. педагог

 

6.

Розвиток особистості, сприймання себе:

-          визначення вимог до зовнішнього вигляду учнів;

-          оформлення школи, кабінетів до свят.

протягом року

рада школи

 

7.

Прищеплювати учням культуру поведінки та спілкування під час уроків та позаурочний час.

протягом року

класні керівники

 

8.

Виховання поваги до одиноких, літніх людей:

-          повага до загиблих воїнів

-           ( прибирання та догляд за пам’ятником);

-          поздоровлення ветеранів, вчителів – пенсіонерів зі святами, допомога по господарству;

-          участь в акціях милосердя.

протягом року

класні керівники

 

9.

Провести години спілкування, бесіди з морально – етичної тематики

протягом року

класні керівники

 

10.

Встановити і підтримувати зв’язки з батьками учнів протягом навчального року.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

11.

Проводити консультації для батьків, батьківські збори:

-          загальношкільні;

-          класні.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

12.

Залучати батьків до активної участі в шкільному житті. Запрошувати батьків на шкільні свята , виховні заходи.

протягом року

класні керівники, адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ціннісне ставлення до природи.

 

Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

 

    Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до природи:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

Виховувати в учнів любов до рідного краю, інтерес до вивчення застосування досвіду народу щодо використання і розумного ставлення до природи.

протягом року

класні керівники

 

2.

Вчити учнів дотримуватись правил поведінки з природою в усіх видах суспільно – корисної діяльності, активізувати діяльність учнів щодо поліпшення природного середовища, формувати нетерпиме ставлення до людей , які завдають шкоди природі.

протягом року

класні керівники

 

3.

Проведення виховних заходів, екскурсій екологічної тематики, участь в районних та Всеукраїнських конкурсах

протягом року

ЗВР, класні керівники, пед. - організатор

 

4.

Догляд та робота на пришкільних клумбах.

протягом року

вчитель біології

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ціннісне ставлення до мистецтва.

 

Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які  грунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

 

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

 

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до мистецтва:

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

Відповідальні

 

примітки

1.

Розвивати у дітей почуття прекрасного безпосередньо у процесі спілкування з природою, мистецтвом, у ході художньо – творчої діяльності.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

2.

Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

3.

Залучати дітей до художньої самодіяльності, участі в гуртках.

пост.

класні керівники

ЗВР

 

4.

Участь у районному конкурсі  - фестивалі різдвяних вертепів та районному конкурсі учнівської самодіяльності.

лютий

Кер.муз.гуртка

 

5.

Проведення та участь у шкільних святах.

Протягом року

ЗВР

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Робота школи з охорони прав дитинства

 

 

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

 

 

 

З метою забезпечення права дітей на освіту прийняти участь спільно з класними керівниками у місячнику всеобучу, виявити дітей, які не мають освіти, охопити їх відповідними формами навчання

серпень

вересень

адміністрація, класні кер.

 

2.

Прийняти участь у проведенні місячників:

-          „ Охорони прав дитинства”;

-          „ Огляд умов життя підопічних дітей та дітей-напівсиріт”;

-          „ Правових знань учнів”

згідно плану

соціальний педагог, класні керівники

 

3.

Підготувати акти обстеження та накази про підсумки даних місячників

після кожного місячника

соціальний педагог

 

4.

Провести нараду з класними керівниками з питань охорони прав дитинства ( знайомство з документами, результати обстеження умов)

серпень

соціальний педагог

 

5.

Обстежити умови життя та виховання дітей , скласти списки дітей напівсиріт, дітей під опікою, неблагополучних сімей, дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей, що мають статус „ чорнобильців” та батьки яких є учасниками АТО

вересень

соціальний педагог, класні керівники

 

6.

Оформити документи на безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей

щомісяця

соціальний педагог, класні керівники

 

7.

Прийняти участь у батьківських зборах, де ознайомити батьків з законами України про охорону прав дитинства, цільову допомогу сім’ям з дітьми

вересень

соціальний педагог

 

8.

Провести поглиблені медичні огляди дітей під опікою

вересень

жовтень

 

 

9.

Проводити бесіди з опікунами про виконання їх опікунських обов’язків, допомагати у розв’язанні проблем, які в них виникають

постійно

соціальний педагог

 

10.

Звернути увагу на питання профорієнтаційної роботи серед випускників під опікою, малозабезпечених, чорнобильців, дітей-сиріт

постійно

класні керівники

 

11.

Здійснення колекційної діяльності з важкими підлітками

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

12.

Організація роботи школи з опікунською радою по виявленню і допомозі дітям

 „ групи ризику”

постійно

соціальний педагог, класні керівники

 

13.

Постійно піклуватися про учнів – напівсиріт, з неповних родин, контролювати надання їм матеріальної та моральної допомоги.

 

 

 

 

 

 

                                                8.  Профорієнтаційна робота в школі

 

               Робота з профорієнтації учнів побудована відповіднодо Закону України «Про загальну середню освіту» (ст.9, 15), Закону України «Про освіту» (ст.2,3,36), Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства    праці    України   і Міністерства   у  справах  молоді  і спорту України від 02.06.1995  №159/30/1526, Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 №842.

 

 

№ п\п

 

Зміст діяльності

 

строки

 

відповідальні

 

примітки

1.

 

 

Проведення місячника профорієнтації

щорічно

ЗВР

Кл.керівники 9 – 11 кл

 

2.

Здійснювати індивідуальні і групові консультацій учнів з питань профорієнтації.

Протягом року

Кл.керівники

 

3.

Провести конкурс малюнків «Мама, тато на роботі»

(1-4 кл)

квітень

Класні керівники

1 – 4 кл

 

4.

Забезпечити участь старшокласників у Днях відкритих дверей навчальних закладів (9,11кл.)

ІІ семестр

 

 

 

Провести класні години за темою  «Є така професія – вчити дітей»

Протягом року

Кл.керівники

 

5.

Провести   конкурс - виставку стіннівок “У світі професій”,

Під час місячника профорієнтації

Кл.керівники

 

 

 

 

5.3.Організаційно – методична робота з педагогами

 

Тематика засідань шкільного методичного об’єднання класних керівників

 

 

 

 

 

п\п

 

 

Тематика засідань

 

 

Дата

 

Відповідальні

1.

1.Аналіз роботи класних керівників за 2016/2017 н.р.

 навчальний рік та основні завдання на 2017/2018 навчальний рік.
2. Завдання і принципи планування виховної роботи в 2017/2018 навчальному році.

3.Організаційні питання.

3.1. Система оформлення та вимоги до ведення документації  класними керівниками.

3.2. Робота вчителів із щоденниками. Забезпечення у шкільному документі виконання основних позицій Закону «Про дотримання норм суспільної моралі».

3.3. Основні напрямки роботи класного керівника та класовода, планування тематики відкритих виховних годин.

3.4. Організація патріотичного та громадянського (ціннісне ставлення до суспільства і держави) виховання в класному колективі.

Вересень

ЗВР

 

 

ЗВР

 

ЗВР

 

 

 

 

Соц. педагог

2.

 1. Аналіз результатів планування виховної роботи в класах за І семестр

2. Організація превентивної та правової роботи з учнями в класному колективі (ціннісне ставлення до себе).

 Координуюча та контролююча функція класного керівника у підвищенні рівня морально - правового виховання підростаючого покоління .

3.Робота класного керівника з батьками. Активізація роботи з батьківською громадськістю.

4. Сучасні підходи до моделювання виховних заходів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

листопад

ЗВР

 

 

 

 

 

 

3.

1.Обговорення відвіданих виховних годин класних керівників.

2.Робота класних керівників щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів, виховання потреби в здоровому способі життя.(ціннісне ставлення до себе)

3. Співпраця класних керівників та бібліотекаря по збереженню книжкового фонду в рамках акції «Живи, книго!»

4. Огляд методичної літератури з виховної роботи

 

січень

ЗВР

 

ЗВР, кл.кер

бібліотекар

4.

4.1.Підбиття підсумків виховної роботи з учнями за навчальний рік та визначення завдань на 2017/ 2018 н.р.

4.2..Підведення підсумків рейтингу класних колективів у загально -шкільних заходах. Аналіз якості та виховного ефекту відкритих виховних заходів та проведення родинно - сімейних свят.

4.3. Анкетування щодо планування роботи на наступний рік

 

травень

ЗВР

 

 

 

 

 

 

 

 


Наради при директорові з питань виховної роботи

 

 

 

 

№ п\п

 

Тема

 

дата

 

відповідальні

1.

Роль класовода, класного керівника в організації учнівського самоврядування в класному колективі та ефективності його діяльності.

вересень

ЗДЗВР

 

2

Військово – патріотичне та громадянське виховання в школі.

жовтень

ЗДЗВР

 

3

Робота дитячої організації  «Наш край» та органів учнівського врядування.

листопад

педагог – організатор

4

Робота пед. колективу щодо виховання культури поведінки, запобігання правопорушенням серед школярів. Організація превентивної та правової роботи з учнями в класних  колективах.

грудень

ЗДЗВР

 

5

Сім’я і школа: спільна робота в організації виховного процесу.

січень

ЗДЗВР

 

6

Стан гурткової робота в школі.

лютий

ЗДЗНВР

ЗДЗВР

 

7

Робота класного керівника  у вихованні в учнів любові до книги, ефективність участі у Всеукраїнській акції „Живи книго!”

березень

бібліотекар

8

 Робота із створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження і зміцнення їхнього здоров’я.

квітень

ЗДЗВР

вчителі фізичної культури

9

Формування екологічної культури особистості, залучення до активної екологічної діяльності.

травень

ЗДЗВР,

 вчитель біології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

 

6.1.Атестація педагогічних працівників

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Створення атестаційної комісії.

До 20.09.2017

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

2

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

-          розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

-          планування роботи;

-          складання графіку засідання.

До 20.09.2017

Директор Фельбаба М.М.

Протокол

 

 

3

Перспективне планування проходження атестації (за окремим планом). Оновлення стенду «Атестація педагогічних працівників».

Вересень

Заступник голови атестаційної комісії Омельяненко М.В.

Документація

 

4

Опрацювання нормативних документів з питань атестації.

Вересень

Голова, члени атестаційної комісії

Інформація

 

5

Робота атестаційної комісії:

- прийом заяв на відмову від проходження поточної атестації;

- прийом заяв на позачергову атестацію.

Жовтень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 

6

Підготовка та видання наказу про атестацію педагогічних працівників.

До 20.10.2017

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 


7

Складання планів індивідуальної підготовки до атестації.

До 30.10.2017

Секретар атестаційної комісії

 Фіцай В.В., члени атестаційної комісії

План

 

8

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються.

Листопад

Березень

Члени атестаційної комісії

Інформація

 

9

Робоче засідання атестаційної комісії.

Лютий

Члени атестаційної комісії

Протокол

 

 

10

Проведення засідань шкільних методичних об’єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються.

Березень

Голови МО

Протоколи

 

 

 

 

 

11

Засідання атестаційної комісії для підведення підсумків роботи педагогічних працівників за атестаційний період. Ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними матеріалами. Підготовка атестаційних листів.

До 15.03.2018

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

12

Підсумкове засідання атестаційної комісії.

До 01.04.2018

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

13

Видання наказу за результатами проходження атестації педагогічними працівниками.

Квітень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Комп’ютеризація та інформатизація

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Відстеження стану роботи в мережі Інтернет у закладі.

Щоденно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 

2

Облік отриманої та переданої інформації в мережі Інтернет.

Щомісяця

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Звіт

 

3

Скласти план роботи комп’ютерного класу.

Вересень

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

План

 

4

Розробити систему моніторингу стану інформації школи.

Грудень

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Звіт

 

5

Організація контролю за станом роботи комп’ютерної та мультимедійної техніки.

Грудень,

Травень

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Звіт

 

6

Оновлення даних на сайті

- висвітлювання найважливіших подій в житті закладу;

- надання інформації батькам щодо організації навчально-виховного процесу.

Постійно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 

7

Забезпечити  функціонування сайту школи

Щомісяця

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Звіт

 

8

Перегляд та отримання електронної пошти.

Постійно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 


9

Оновлення антивірусної бази ПК школи.

Постійно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 

10

Організувати щоденне, щотижневе, щомісячне резервне копіювання документів на окремих фізичних носіях (згідно нормативним документам).

Постійно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 

10.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечити розміщення наказів на сайті школи.

Постійно

Вчитель інформатики

Куцин О. В.

Інформація

 

 

 

 

 

 

VІІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

 

7.1.Організація спільної діяльності сім’ї та школи

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Засідання Ради школи.

Двічі на рік

ЗДЗВР Юришинець О.В.

Протокол

 

2

Психолого-педагогічний лекторій для батьків (за окремим планом).

 Вересень, жовтень, лютий, квітень

Психолог школи

Грежинець Г.М.

Інформація

 

3

Загальношкільні батьківські збори.

Вересень, , травень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

4

Класні батьківські збори.

Вересень. листопад, січень, березень, травень

Класні керівники

Протокол

 

5

День сім’ї  (за окремим планом).

Грудень

Класні керівники

Звіт

 

6

Надавати  консультативну допомогу батькам з питанькорекції, навчання, виховання

Протягом навчального року

Класні керівники

Грежинець Г.М.

Звіт за рік

 

7

Ознайомитись з матеріально-побутовими умовами родин:  першокласників;  дітей, які прибули до школи; дітей пільгового контингенту.

Вересень-жовтень

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Акти

 

8

Взяти під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів.

Протягом року

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Списки

 

9

Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних виховних заходах.

Протягом року

Класні керівники

Звіт

 


10

Знайомити батьків з нормативно-правовою базою щодо охорони прав дітей та обов’язків батьків і осіб, що їх замінюють.

Протягом року

 

 

ЗДЗВР Юришинець О.М.

Протокол 

 

 

 

 

 


7.2. Загальношкільні батьківські збори

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

 

 

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Батьківські збори «Аналіз роботи школи за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.»

Серпень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

2

«Відповідальність батьків за охорону здоров’я дітей, безпеку життєдіяльності, формування здорового способу життя»

Січень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 


3

«Організація літнього відпочинку та оздоровлення вихованців. Безпека життєдіяльності дітей під час літніх канікул.»

Травень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 

 

 

Орієнтовна тематика класних батьківських зборів

 

Класи

Тематика батьківських зборів

Вересень

Листопад

Лютий

Травень

1 клас

Знайомство з батьками учнів першокласників. Анкетування батьків. Турбота про виховання дітей-конституційний обов’язок батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху .

Труднощі адаптації першокласників до школи. Школа і батьки. Спів праця батьків як необхідна умова розвитку дитини. Батьківський практикум. 

Як виховувати у дитини любов до читання? Що робити, якщо дитина не любить читати? Анкетування батьків

Підсумки навчального року  та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

2 клас

Тактика стосунків батьків і дітей у період «кризи семи років». Спілкування дитини в родині. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху. Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою освіти.

Здоров’я дитини. Фізичний розвиток молодшого школяра. Авторитет, особистий приклад батьків в попередженні шкідливих звичок у дітей. Практикум для батьків

Трудове та екологічне виховання дитини в сім’ї. Обов’язки дитини в сім’ї. Розвиток працездатності дитини в родині.

Батькам про нормативно-правову базу щодо охорони прав дітей та обов’язків батьків і осіб, що їх заміняють.

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

3 клас;

4 клас

Режим дня для молодшого школяра. Діти, телебачення та комп’ютер. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров’я молодших школярів. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Організація розумової праці учнів вдома. Виховання самоконтролю, вмінь самостійно добувати знання, правильного оцінювання власних потреб і можливостей

Права дитини. Дотримання їх у сім’ї. Консультація – практикум «Темперамент дитини: врахування особливостей, корекція негативних рис».

Підготовка дитини до навчання дитини в середній школі.

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

Підсумки навчального року  та орієнтири розвитку дитини.

5 клас

Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів. Перехід від початкової до середньої школи. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту.

Фізичне і психічне здоров’я підлітка. Консультація-практикум: навчальні можливості дитини. Як їх розвивати. Нездібних дітей не буває.

Родинні свята та культурні традиції сім’ї. Організація дозвілля в сім’ї, трудове виховання. Практикум «Які труднощі відчувають батьки у вихованні своїх дітей».

Підсумки навчального року  та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

6 клас

Чому перехідний вік є важким? Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту. Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань. Запобігання травматизму в школі та в позаурочній час.

Правове виховання дітей у сім’ї. запобігання та мирне розв’язування конфліктів. Гігієна розумової та фізичної праці підлітків.

Роль родини у вихованні екологічної культури дитини. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти.

Підсумки навчального року та орієнтир розвитку дитини.

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

7 клас

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту. Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве  виховання підлітків. Запобігання травматизму в школі  та  в    позаурочний час.

Роль родини у розвитку працездатності учня. Мотивація і розвиток працездатності підлітка. Обмін досвідом родин.

Воля, характер, пам’ять, мислення, темперамент дитини. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливим звичкам, вживання дітьми наркотиків та куріння.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

8 клас

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту.  Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Виховання у школярів культури здоров’я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у  профілактиці та запобіганні шкідливим звичкам, вживання дітьми наркотиків та куріння.

Формування світогляду та духовного світу підлітка. Роль дитини в подоланні негативних рис характеру.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

9 клас

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту.  Підліток: проблеми виховання дітей в сім’ї. Консультація-практикум «Допомога батьків підліткам у їх професійному самовизначенні». Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

Анкетування батьків.

Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності. Організація харчування в школі, в сім’ї. Контроль за успішністю та відвідуванням учнями школи.

Виховання правової культури у дітей.

Виховання шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, рідної державної мови, національних цінностей українського народу. Відповідальність, самооцінка та самоконтроль.

Профілактика правопорушень серед підлітків.

Підсумки навчального року. Підготовка до закінчення 2011-2012 навчального року. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Профілактика дитячого травматизму під час  літніх канікул.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VІІІ. Управління та громадське самоврядування

 

8.1. Засідання педагогічних рад

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.           

 

 

 

 

 

 

 

4

1.Про аналіз результатів навчально-виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік та завдання на новий 2017/2018 н.р..

2.Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2017/2018 н.р.

3. Про оцінювання учнів при вивченні факультативів та курсів за вибором.

4. Про доцільність проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

5. Про результати ЗНО-2017.

6. Затвердження тижневого навантаження педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.

7. Про проведення урочистої лінійки до Дня знань та затвердження тематики першого уроку.

8. Про затвердження режиму роботи школи.

9. Про затвердження структури навчального року

10. Про виконання рішень попередньої педради.

11. Про організацію індивідуального навчання.

 

 

 

1.Про роботу з слабовстигаючими  та обдарованими дітьми.

2. Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів з іноземних мов, української мови , математики та історії України.

3. Хід атестації педагогічних працівників.

4. Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання у І-му семестрі 2017/2018 н.р.

5. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі.

6. Аналіз навчальних досягнень учнів за І-ий семестр 2017/2018 н.р.

7. Про роботу соціально- психологічної служби.

8. Про результати внутрішкільного моніторингу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

9. Про результати ІІ- го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів.

10. Про виконання попередніх рішень.

11. Про стан викладання математики в початкових класах.

12.Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Про атестацію педагогічних працівників.

2. Про індивідуальне навчання.

3. Про стан викладання української мови в 11-х класах.

3. Про виконання попередніх рішень.

4. Різне.

 

 

 

 

.

 

1. Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА..

2. Про допуск учнів 11-х класів до ЗНО.

3. Про організацію проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року.

4. Про роботу мовних таборів.

5. Затвердження попереднього тижневого навантаження.

6. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

7. Про допуск учнів 9-х класів до ДПА.

8. Про звільнення учнів 9-х класів від ДПА.

9. Різне.

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

 

 

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

5

1. Про перевід 1-4, 5-8 та 10-х класів у наступні.

2. Про нагородження учнів.

3.Про випуск 9-х класів.

4. Про видачу свідоцтв з відзнакою.

5. Звітування

6. Про виконання рішень попередньої атестації.

7. Про стан навчально- виховної роботи за 2017/2018 н.р.

8. Про погодження навчальних планів на новий навчальний рік.

9. Різне

 

Червень

Директор школи М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

8.2.              Засідання нарад при директорові

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1.  

Про підсумки огляду школи до початку навчального року

02.09.2017

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 1.  

Про підготовку навчального  закладу до організованого початку навчального року (аналіз розкладу уроків, факультативів, індивідуально-групових занять, навчальних кабінетів, обліковий склад учнів).

02.09.2017

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 1.  

Аналіз роботи вчителів та вихователів щодо  календарного планування.

02.09.2017

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про організацію харчування вихованців навчального закладу.

02.09.2017

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про організацію  місячника з безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!».

02.09.2017

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Аналіз контингенту учнів, які прибули до школи

02.09.2017

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки проходження  медичних оглядів  працівниками навчального закладу.

02.09.2017

Мед.сестра

Дикун І.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію проведення безпечних уроків фізичної

культури, трудового навчання, фізики, хімії.

02.09.2017

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію спецкурсів та індивідуальних занять.

02.09.2017

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки проведення літнього оздоровлення учнів.

Вересень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про працевлаштування випускників 9 класу.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про забезпечення учнів підручниками.

Вересень

Бібліотекар школи

Попович О.П.

Протокол

 

 1.  

Про організацію роботи з обдарованими дітьми.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про залучення учнів до участі в роботі гуртків за інтересами.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про дотримання єдиних вимог із ведення обов’язкової ділової документації

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про поновлення бази даних учнів пільгового контингенту.

Вересень

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію профорієнтаційної роботи у школі.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підготовку до нового опалювального сезону.

Вересень

ЗДГЧ

Бердар В.Ю.

Протокол

 

 

19

Робота педколективу та батьків з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

Вересень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію місячника з протипожежної безпеки.

Вересень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про соціальний захист дітей-сиріт та дітей пільгових категорій.

Жовтень

Соціальний педагог

Кубарич М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про заходи щодо попередження захворювань в осінньо–зимовий період.

Жовтень

Медична сестра

Дикун І.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Жовтень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Підготовка учнів до участі в І-ІІІ турах Всеукраїнських олімпіад.

Жовтень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Робота з молодими спеціалістами.

Жовтень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про поточну атестацію педагогічних працівників.

Жовтень

Атестаційна комісія

Протокол

 

 

Про підсумки  проведення місячника з безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!».

Жовтень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію місячника профілактики правопорушень та негативних явищ в учнівському  середовищі.

Жовтень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

2

Про підсумки  проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

Листопад

ЗДГЧ

Бердар В.Ю.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки перевірки  викладання предметів:  «Історія України», «Всесвітня історія»,

Листопад

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про використання бібліотечного фонду.

Листопад

Бібліотекар школи

Попович О.П.

Протокол

 

 1.  

Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят.

Листопад

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Листопад

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про роботу гуртків.

Листопад

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки проведення місячника з протипожежної безпеки.

Листопад 

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Листопад

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію місячника «За здоровий спосіб життя».

Листопад

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Національно-патріотичне виховання в навчально-виховному процесі

Протягом року

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

 1.  

Про хід атестації педкадрів та курсову перепідготовку.

Грудень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки тематичної перевірки стану  викладання предметів: «Математика», «Алгебра», «Геометрія».

Грудень

ЗДНВР

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про роботу з профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу.

Грудень

Психолог школи

Грежинець Г.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан роботи з попередження дитячого травматизму.

Грудень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан роботи з охорони праці.

Грудень

 

Протокол

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Аналіз результатів контролю ведення всіх видів шкільної документації.

Грудень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки проведення  місячника профілактики правопорушень та негативних явищ в учнівському  середовищі.

Грудень 

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію місячника морально-етичного виховання.

Грудень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Грудень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про попереднє планування щорічних відпусток на 2017 рік.

Грудень

Директор школи

М.М.Фельбаба

Протокол

 

 1.  

Про підсумки участі учнів школи у предметних олімпіадах.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 1.  

Про організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників у 2017році.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про виконання навчальних програм за І семестр 2016/2017 навчальний рік.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки проведення  місячника «За здоровий спосіб життя».

Січень  

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Січень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію місячника правових знань.

Січень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію роботи з молодими спеціалістами.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про проведення оглядів навчальних кабінетів

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про результати перевірки стану викладання предмету «Музичне мистецтво».

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про дотримання безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії, фізичної культури, трудового навчання.

Лютий

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Лютий

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про організацію місячника «Увага! Діти на дорозі!».

Лютий

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про підсумки проведення  місячника морально-етичного виховання.

Лютий

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про результати перевірки ведення класних журналів за І семестр 2016/2017 навчального року.

Лютий

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про результати перевірки стану викладання предмету «Географія».

Лютий

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про підготовку та проведення дня Цивільного захисту.

Березень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

 

Протокол

 

 

 1.  

Про перспективу забезпеченості школи новими підручниками.

Березень

Бібліотекар школи

Попович О.П.

Протокол

 

 1.  

Про ведення учнівських щоденників.

Березень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Березень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про організацію місячника екологічного виховання.

Березень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

Березень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про роботу психологічної служби.

Квітень

Психолог школи

Грежинець Г.М.

Протокол

 

 

 1.  

Про організоване закінчення 2016/2017 навчального року.

Квітень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Квітень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки проведення  місячника «Увага! Діти на дорозі!».

Квітень 

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про попередній розподіл педагогічного навантаження.

Квітень

Директор школи

Фельбаба М.М.

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про організацію місячника національно-патріотичного виховання.

Квітень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про результати  перевірки стану викладання предмету «Українська мова та література».

Квітень 

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 1.  

Коригування  планів роботи на 2017/2018 н.р.

Квітень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Протокол

 

 1.  

Про результати перевірки викладання предмету «Основи здоров’я».

Травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

 1.  

Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів.

Травень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про перспективне працевлаштування випускників.

Травень

Класні керівники

Протокол

 

 1.  

Про підсумки перевірки навичок читання учнів 1-4 класів.

Травень

ЗДНВР

Фіцай В.В.

Протокол

 

 1.  

Про роботу з попередження дитячого травматизму.

Травень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, СНІДу.

Травень

Психолог школи

Грежинець Г.М.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки виховної роботи за рік.

Травень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки методичної роботи за рік.

Травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 1.  

Про виконання навчальних програм за рік.

Травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки роботи ШМПК за рік.

Травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 1.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять.

Травень

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 1.  

Про підсумки проведення  місячників екологічного та національно-патріотичного виховання.

Травень 

ЗДЗВР

Юришинець О.М.

Протокол

 

 

 

 

 

Засідання ради школи

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

1. Про затвердження плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік.

Серпень 

Голова Ради

Протокол

 


2

Про організаційні заходи щодо проведення Дня сім’ї, новорічних та різдвяних свят.

Листопад

Голова Ради

Протокол

 

 

3

1.Про підготовку школи до нового 2018/2019 навчального року.

2.Про організаційні заходи щодо літнього оздоровлення та відпочинку вихованців.

Лютий

Голова Ради

Протокол

 

 

4

Затвердження робочого навчального плану на 2018/2019 навчальний рік.

Червень

Голова Ради

Протокол

 

 

 

 

 

8.3.              Засідання піклувальної ради

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1.  

1. Про призначення голови піклувальної ради.

2. Про розподіл обов’язків між членами піклувальної ради.

3. Про затвердження плану роботи піклувальної ради.

4. Про придбання новорічних подарунків учням школи і організацію свята Новорічної ялинки.

Грудень

Голова піклувальної ради

 

Протокол

 

 1.  

1. Про стан і завдання з профілактики правопорушень.

2. Про планування обсягів  проведення ремонтних робіт.

3. Про організацію оздоровлення і літнього відпочинку учнів школи.

Лютий

Голова піклувальної ради

 

Протокол

 

 1.  

1. Про підготовку школи до нового навчального року.

2. Про проведення свята останнього дзвоника та Дня захисту дітей.

3. Про подальше навчання та працевлаштування випускників.

Квітень

Голова піклувальної ради

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

8.4.              Циклограма видачі наказів  з основної діяльності 

 

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1.  

Про розподіл обов’язків між директором школи,  його заступниками.

Серпень

Директор

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про зарахування учнів до 1-х та 10-х класів.

Серпень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про затвердження мережі на 2016/2017 навчальний рік.

Серпень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про режим роботи школи

Серпень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про правила внутрішнього трудового розпорядку

Серпень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про призначення класних керівників

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про призначення відповідального за туристсько- краєзнавчу роботу

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про організацію позакласної роботи з фізичної культури

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про організацію роботи шкільної бібліотеки

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів.

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про заборону тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя.

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про призначення відповідальних з ведення ділової документації.

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про призначення відповідального за збереження електроенергії.

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про організацію індивідуального навчання

Вересень

Директор школи

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році.

Вересень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 1.  

Про організацію вивчення предмету «Захист вітчизни»

Вересень

Директор школи

 Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про розподіл педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік.

Вересень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про організацію навчально-виховного процесу у школі у 2016/2017  навчальному році.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М.В..

Наказ

 

 1.  

Про поділ класів на підгрупи.

Вересень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про звільнення учнів від фізичної культури за станом здоров’я.

Вересень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Про створення атестаційної комісії у 2016/2017 навчальному році.

Вересень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про проведення першого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Жовтень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

 

Про організацію роботи з обдарованими учнями.

Жовтень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році.

Жовтень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про стан ведення шкільної документації.

Жовтень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про організацію роботи щодо підготовки даних для виготовлення документів про освіту.

Жовтень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про призначення комісії для проведення інвентаризації в школі.

Листопад

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про стан ведення класних журналів, учнівських щоденників та зошитів.

Листопад

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Листопад

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про підсумки виховної роботи за І семестр.

Грудень

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

 

Про виконання навчальних програм за І семестр.

Грудень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

 

Про підсумки роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму за І семестр.

Грудень

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

 

Про підсумки перевірки ведення класних журналів 5-11 класів

Грудень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про підсумки перевірки ведення класних журналів 1-4 класів

Грудень

ЗДНВР Фіцай В.В.

Наказ

 

 

Про підсумки методичної роботи за І семестр.

Грудень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про підсумки підготовки учнів і працівників школи з Цивільного захисту у поточному році та завдання на наступний рік.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів за І семестр.

Січень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про організацію проведення дня Цивільного захисту.

Квітень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про порядок організованого закінчення навчального року та проведення підсумкових контрольних робіт.

Квітень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про підсумки атестації педагогічних працівників

Квітень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про організацію навчальної практики та навчальних екскурсій учнів.

Квітень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Наказ

 

 

Про створення робочих груп для складання проекту плану роботи школи на новий навчальний рік.

Квітень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про проведення державної підсумкової атестації

Травень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про проведення Свята Останнього дзвоника в школі.

Травень

ЗДВР  Юришинець О.М.

Наказ

 

 

Про результати вивчення викладання навчальних предметів за ІІ семестр.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

 

Про організацію роботи щодо оформлення документів випускникам 9-их т а11-х класів

Травень

Директор  Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про переведення учнів 1-8 та 10  класів.

Травень

Директор Фельбаба М.М.

Наказ

 

 

Про підсумки роботи шкільної бібліотеки.

Травень

ЗДВР Юришинець О.М.

Наказ

 

 

Про результати перевірки класних журналів 5-11 класів

                                                                              1-4 класів

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Наказ

 

 

Про підсумки роботи з попередження та профілактики правопорушень, злочинності та СНІДу серед учнів за 2017/2018 н.р.

Травень

ЗДВР  Юришинець О.М.

Наказ

 

 

Про виконання навчальних планів та програм за навчальний рік

Червень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

 

 

8.5.              Контрольно - аналітична діяльність

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Додержання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів, щоденників, журналів.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Оглядовий контроль

 


2

Щоденний контроль за веденням поурочних планів, планів роботи вихователів, підготовкою вчителів та вихователів до уроків (занять) .

Протягом року

Директор школи

М.М.Фельбаба

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 


3

Відвідування уроків .

Протягом року

Директор Фельбаба М.М.

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М

Оглядовий контроль 

 

 

4

Додержання безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії.

Протягом року

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Оглядовий контроль

 

5

Погодити календарні навчальні, виховні плани педагогічних працівників на І семестр.

Серпень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М

План

 

6

Перевірити наявність листів здоров’я у кожному  класі.

Вересень

Медична сестра

Дикун І.М.

Оглядовий контроль

 

7

Проведення діагностичних контрольних робіт в перевідних класах.

Вересень

Директор школи

Фельбаба М.М.

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Вчителі предметники

 

 

8

Робота вчителів і вихователів з формування навичок виконання режиму дня.

Вересень

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

9

Контроль за веденням обліку бесід з профілактики дитячого травматизму.

Жовтень

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

10

Контроль за адаптацією учнів 1-го класу.

Жовтень

Психолог школи Грежинець Г.М.

Довідка

 

11

Контроль за виконанням норм повітряно-теплового режиму в класах.

Листопад

Медична сестра

Дикун І.М.

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

Оглядовий контроль

 

12

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з базових дисциплін.

Жовтень

Директор школи

Фельбаба М.М.

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

 

 


13

Класно-узагальнюючий контроль за станом викладання предметів у 8-А класі.

Листопад

ЗДНВР Омельяненко М.В.

 

Довідка

 

14

Контроль за веденням обліку бесід з профілактики дитячого травматизму.

Грудень

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 


15

Контроль за формуванням навичок читання в учнів 2-4 класів.

Грудень

ЗДНВР Фіцай В.В.

Довідка

 

16

Погодити календарні навчальні, виховні плани педагогічних працівників на ІІ семестр.

Січень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

План

 

17

Контроль за роботою гуртків за інтересами.

Січень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Оглядовий контроль

 

 

18

Контроль за додержанням безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії.

Лютий

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Оглядовий контроль

 

 

19

Контроль за веденням обліку бесід з профілактики дитячого травматизму.

Березень

ЗДВР Ломаненко Н.В

Оглядовий контроль

 

 

20

Класно-узагальнюючий контроль за станом викладання предметів у  9-Б  класі.

Березень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Довідка

 

 

21

Контроль за веденням обліку бесід з профілактики дитячого травматизму.

Травень

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

 

22

Аналіз роботи вчителів та вихователів за 2017/2018 навчальний рік.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Звіт

 

 


23

Аналіз роботи керівників шкільних методичних об’єднань.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Звіти

 

 

24

Контроль за станом  профорієнтаційної роботи у 9-их класах.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Довідка

 

 

25

Контроль за формуванням навичок читання в учнів 1-4 класів.

Травень

ЗДНВР Фіцай В.В.

Довідка

 

 

26

Проведення підсумкових робіт за текстами адміністрації.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Оглядовий контроль

 

 

27

Аналіз виконання навчальних програм.

Травень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Наказ

 

 

                   

 

 

 

 


8.7. Контроль за станом викладання навчальних  предметів

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Контроль за станом викладання української мови у 9-х класах.

 

Жовтень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Юришинець О.М.

Наказ

 

2

Контроль за станом викладання  інформатики в 5-11 класах

Листопад

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Наказ

 

3

Контроль за станом викладання німецької мови в початкових класах.

 

Грудень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Наказ

 

4

Контроль за станом викладання зарубіжної літератури

Лютий

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Юришинець О.М.

Наказ

 

5

Контроль за станом викладання біології

Березень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Наказ

 

6

Контроль за станом викладання історії України.

 

Квітень

ЗДНВР Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

Наказ

 

 

 

 

8.8    . Перспективний план-графік внутрішньошкільного

 

контролю за станом викладання навчальних предметів на 2014-2018 роки

 

з/п

Зміст

2014/2015

2015/2016

2017/2018

2018/2019

2017/2018

1

Українська мова та література.

К/П

К/П

К/П

К/П

К/П

2

Фізична культура.

К/П

К/П

К/П

К/П

К/П

3

Основи здоров’я.

К/П

К/П

 

К/П

К/П

4

Історія України, всесвітня історія та правознавство.

К/П

 

К/П

Т/К

К/П

5

Початкова школа.

К/П

К/П

К/П

К/П

К/П

6

Світова література.

К/П

 

К/П

 

Т/К

7

Іноземна мова (англійська).

К/П

 

К/П

 

Т/К

8

Російська мова (друга іноземна)

 

К/П

 

К/П

 

9

Математика, алгебра, геометрія.

Т/К

 

К/П

Т/К

 

10

Хімія.

К/П

К/П

 

 

 

11

Фізика.

 

 

Т/К

К/П

 

12

Географія.

Т/К

 

К/П

 

 

13

Трудове навчання.

 

К/П

 

 

Т/К

14

Образотворче мистецтво та художня культура.

 

К/П

 

Т/К

 

15

Музичне мистецтво.

 

 

К/П

 

 

16

Інформатика.

 

Т/К

 

К/П

 

17

Біологія.

 

 

К/П

 

Т/К

18

Природознавство

 

К/П

 

 

 

19

Екологія

 

 

Т/К

 

 

20

Індивідуальні заняття.

 

К/П

 

 

 

21

Факультативні заняття.

 

К/П

 

 

К/П

22

Математика в початкових класах

Т/К

 

 

К/П

 

23

Людина і світ

 

 

 

К/П

 

24

Інформатика

 

К/П

 

 

 

25

Іноземна мова (німецька)

 

 

К/П

 

К/П

 

Умовні позначки: К/П – комплексна перевірка; Т/К – тематичний контроль.

ІХ.Науково-методичне забезпечення роботи

9.1.         Робота над методичною проблемою:«Вдосконалення навчально - виховного процесу на основі реалізації компетентнісно – орієнтованого підходу шляхом впровадження комп»ютерних технологій у навчально - виховний процес».

 

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Вибір, обговорення проблеми на методичній раді.

Вересень

ЗДНВР

 Омельяненко М.В.

Протокол

 

2

Вивчення стану розробки обраної проблеми в нормативних документах, науково-педагогічній літературі.

Жовтень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

3

Вивчення можливостей педагогічного колективу щодо реалізації обраної методичної проблеми.

Жовтень

Практичний психолог

Грежинець Г.М.

Діагносту-вання

 

4

Засідання методичних об’єднань. Ефективність діяльності педагогів над методичною проблемою.

Листопад

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

5

Організація взаємовідвідування уроків, самопідготовок з метою вивчення та впровадження нових Державних стандартів.

Листопад

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

6

Проведення констатуючих дій:

- вивчення досвіду навчальної роботи;

- вивчення результатів діяльності педагогів за проблемою дослідження.

Грудень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

7

Педрада за темою: «Реалізація принципів наступності та змісту початкової та базової загальної середньої освіти в умовах введення нових Державних стандартів».

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

8

Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів з визначеної проблеми.

Лютий

ЗДНВР

Омельяненко М.В..

Протокол

 

9

Засідання методичних об’єднань. Ефективність діяльності педагогів над методичною проблемою.

Березень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

10

Організація взаємовідвідування уроків, самопідготовок з метою вивчення й впровадження нових Державних стандартів.

Квітень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

11

Підсумки роботи  та результати дослідження впровадження нових Державних стандартів у навчальному закладі (методичні розробки)..

Травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 

9.2.         Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності
у міжатестаційний  період

Основні заходи з методичного забезпечення навчального процесу у школі

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Засідання методичної ради.

Вересень, листопад, січень, березень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Протокол

 

 

2

Участь педагогів у конкурсі «Учитель року – 2017».

Грудень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

3

Конкурс «Найкращий кабінет».

Жовтень, травень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Інформація

 

5

Засідання методичних об’єднань вчителів та вихователів.

5 разів на рік

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Протокол

 

 

6

Предметні тижні.

За планом

Керівники методичних об’єднань

Звіт

 

7

Відвідування уроків, годин самопідготовок, консультації.

Постійно

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

ЗДВР Юришинець О.М.

Оглядовий контроль

 

 

8

Школа молодого педагога (за окремим планом).

Протягом року

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 

9.3.         План роботи методичної ради

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Підсумки методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік та планування роботи на 2017/2018 навчальний рік.

Вересень

ЗДНВР

Омельяненко М,В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

2

Поширення передового педагогічного досвіду при проведенні предметних тижнів.

Листопад

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

3

Реалізація принципів наступності та змісту початкової та базової загальної середньої освіти в умовах введення нових Державних стандартів.

Січень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

4

Поширення передового педагогічного досвіду. Участь педагогів у районних конкурсах -презентаціїях педагогічних ідей та технологій 2018  року

Березень

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

Протокол

 

 

 

 

 

Х. Охорона праці

№ з/п

Зміст діяльності

Терміни проведення

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1.  

Участь у роботі комісії з нагляду за станом будівель та споруд закладу

Постійно

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Проведення вступного інструктажу з охорони праці з новоприйнятими співробітниками

Постійно

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 1.  

Розробка проекту наказу «Про організацію роботи з охорони праці  в Ганичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2017/2018 навчальному році»

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Розробка проект наказу про видачу актів - дозволів на експлуатацію навчальних кабінетів.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Участь у комісії з складання та затвердження актів:

- готовності закладу до нового навчального року;

- дозволу на експлуатацію навчальних кабінетів

- інших актів, передбачених нормативними документами.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Акти

 

 1.  

Контроль за проведенням повторного та інших видів інструктажів з охорони праці (первинного, повторного, позапланового, цільового)

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Перевірка наявності інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності та відповідних журналів у навчальних кабінетах.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Контроль за організацією і проведенням чергового медичного огляду працівників закладу

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці на робочих місцях

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Участь в інструктивно-методичному заняттю з класними керівниками, вихователями щодо проведення вступного та первинного інструктажів з вихованцями.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Конспект занять

 

 

Вересень

 

 

 

 

 1.  

Контроль за проведенням та правильністю оформлення первинних та повторних інструктажів з працівниками

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Проведення занять із співробітниками на тему: «Профілактика побутового травматизму»

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Перевірка наявності стану технічної документації на обладнання кухні та виконання вимог інструкцій з охорони праці.

 

ЗДГЧ

Бердар В.Ю.

 

 

 1.  

Перевірка наявності схем евакуації.

 

ЗДГЧ

Бердар В.Ю.

 

 

 1.  

Участь у проведенні практичних занять з працівниками та учнями з вдосконалення навичок евакуації на випадок виникнення пожежі

 

Директор школи

М.М.Фельбаба

 

 

 1.  

Надання допомоги вчителям-спеціалістам, класним керівникам з оформлення куточків з охорони праці.

 

ЗДНВР

Омельяненко М.В.

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 1.  

Інструктивно-методичне заняття з черговими, сторожами з питань виконання ними вимог інструкцій з охорони праці.

 

ЗДВР Юришинець О.М.

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

 

 

 1.  

Участь у складанні плану проведення місячника «За здоровий спосіб життя»

 

ЗДВР

Юришинець О.М.

План

 

 1.  

Перевірка наявності стану технічної документації на обладнання медичного комплексу та виконання вимог інструкцій з охорони праці під час медичних процедур.

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у проведення місячника «За здоровий спосіб життя»

протягом місяця

ЗДВР

 Юришинець О.М.

ЗДНВР

 Омельяненко М.В.

Фіцай В.В.

 

 

 

 1.  

Контроль за належним утриманням шкільного подвір»я при несприятливих погодних умовах

протягом місяця

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

 

 

 1.  

Підготувати проект наказу про організацію та проведення новорічних свят.

 

ЗДВР

Юришинець О.М.

Наказ

 

 1.  

Участь у інструктивно-методичному заняттю з класними керівниками, вихователями щодо проведення первинного інструктажу з вихованцями які йдуть на зимові канікули.

 

ЗДВР

Юришинець О.М.

Конспект занять

 

 

Січень

Контроль за проведенням інструктажу з охорони праці на робочому місці.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Організація і проведення огляду кабінетів на предмет наявності інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Контроль за належним утриманням шкільного подвір»я при несприятливих погодних умовах

протягом місяця

ЗДГЧ

Бердар В.Ю.

 

 

 

Лютий

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 1.  

Обстеження території навчального закладу і прилеглої до нього території з метою виявлення об'єктів, які становлять потенційну небезпеку. Поінформування відповідних служби при виявлені порушеннь.

 

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Контроль за належним утриманням шкільного подвір»я при несприятливих погодних умовах

протягом місяця

ЗДГЧ Бердар В.Ю.

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 1.  

Контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів з охорони праці

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Перевірка стану куточків з охорони праці в приміщеннях закладу.

 

Директор школи

Фельбаба М.М..

 

 

 1.  

Контроль за дотриманням працюючими вимог охорони праці (перевірка наявності інструкцій з охорони праці на робочому місті, використанням засобів індивідуального захисту, дотриманням правил електро та пожежобезпеки).

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Розробка проекту наказу, «Про проведення тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці»

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Участь у проведенні заходів до тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Підведення підсумків тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Розробка проекту наказу про зміну умов праці у літній період

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Наказ

 

 1.  

Контроль за дотриманням працюючими вимог охорони праці (перевірка наявності інструкцій з охорони праці на робочому місті, використанням засобів індивідуального захисту, дотриманням правил електро та пожежобезпеки)..

протягом місяця

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 1.  

Участь у інструктивно-методичному заняття з класними керівниками, вихователями щодо проведення первинного інструктажу з вихованцями, які йдуть на літні канікули.

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

Конспект занять

 

 1.  

Провести вступний інструктаж з охорони праці з тимчасовими працівниками, які виконуватимуть ремонтні роботи

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 1.  

Контроль за проведенням первинного та цільового інструктажу з охорони праці перед початком ремонтних робіт

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Контроль за виконанням вимог охорони праці  при проведенні поточного ремонту приміщень

 

Директор школи

Фельбаба М.М.

 

 

 1.  

Оформлення звіту про виконання угоди з охорони праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

ХІ. ПЛАНРОБОТИШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки

- Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

-  Виховання культури читання та інформаційної культури. Здійснення     

порядку, розміщення, комплектування, облік і зберігання

бібліотечного фонду;

- Формування грамотного читача з високим рівнем бібліографії і

читацької культури;

- Надання допомоги у виборі літератури і самостійній роботі з книгою

шляхом індивідуальної і масової роботи з читачем;

- Виховання бережливого ставлення до книги;

- Сприяння підвищенню педагогічної майстерності вчителів шляхом

В К Л А С Т И

 

 

ХІІ. ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГА ШКОЛИ

 

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 

Психодіагностична робота

 

1

Вивчення адаптації першокласників до навчання в школі:

 • Експрес діагностика готовності дитини до шкільного навчання. Визначення рівня розумової активності дитини:

ü  Тест фонематичного слуху;

ü  Тест копіювання безглуздих складів;

ü  Тест словника;

ü  Тест короткочасної пам’яті та умовиводів

 • Спостереження та бесіди з дітьми;
 • Відвідування уроків, спостереження за стилем спілкування вчителя з дітьми;
 • Поглиблена індивідуальна діагностика учнів з низьким рівнем адаптації та ознаками дезадаптації, дослідження їх причин
 • Корекційно-розвивальні заняття з учнями   в кого низький рівень психологічної готовності до школи

 

 

 

Вересень-жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

1 клас

 

2

Вивчення адаптації п’ятикласників:

 • Дослідження рівня шкільної тривожності (за методикою Філіпса);
 • Дослідження навчальної мотивації;
 • Вивчення психологічного клімату в класі, проведення соціометрії, методики «Незакінчені речення», КТС;
 • Спостереження за учнями на уроках та в позаурочний час;
 • Поглиблена індивідуальна діагностика учнів з низьким рівнем адаптації та ознаками дезадаптації, дослідження їх причин

Жовтень-листопад

5 клас

3

Вивчення психологічних особливостей дітей. Психологічний супровід десятикласників, з метою попередження дезадаптації при переході в старшу ланку:

 • Рівень тривожності;
 • Емоційний стан;
 • Домінуючі риси характеру;

Листопад-грудень

10 клас

4

Профорієнтація:

 • Дослідження інтересів, нахилів, схильностей;
 • Визначення професійного типу людини («ДДО» Клімова)
 • Визначення психологічного типу особистості (Дж. Холланда)
 • Анкетування, спостереження

Грудень-лютий

9 клас

 

11 клас

5

Вивчення психологічної готовності дітей 4 класу до переходу в школу ІІ ступеня:

 • Вивчення рівня розумового розвитку (Е. Ф. Замбацявічене);
 • соціометрія;
 • Коректурна проба;
 • Творча робота «Чому я так вчуся?»

Березень-квітень

4 клас

6

Спостереження за дітьми на уроках та в позаурочний час

Постійно

1-9 класи

7

Індивідуальна та групова психодіагностика учнів за власним бажанням та за запитом вчителів, батьків.

Протягом року

1-9 класи

8

Повторне соціометричне дослідження в 5, 10 класах з метою профілактики конфліктів

Січень

5, 10 класи

9

Відвідування уроків, спостереження за роботою за стилем спілкування вчителя з першокласниками, з метою уникнення  дезадаптації дітей першого року навчання в школі.

Протягом року

класовод

1 класу

10

Відвідування уроків, спостереження за роботою за стилем спілкування вчителів з п’ятикласниками, з метою уникнення  дезадаптації дітей.

Протягом року

Вчителі 5 класу

11

Вимірювання ступеня емоційного вигорання педагогів

Квітень

вчителі

12

Анкетування батьків першокласників з метою виявлення особливостей та характеру протікання процесу адаптації дітей до школи

Вересень- жовтень

батьки

13

Робота з батьками, виявлення можливих проблем, складних питань у вихованні

Протягом року

батьки

 

 

 

 

 

Консультативна робота

 

1

Консультування за запитом адміністрації

Протягом року

Діти, вчителі, батьки

15

Індивідуальне та групове консультування дітей за власним бажанням

Протягом року

1-11 класи

16

Індивідуальні бесіди з дітьми, які мають низький рівень навчальних досягнень та пропуски без поважних причин

Протягом року

1-11 класи

17

Проведення індивідуальних та групових консультацій з учнями 10 класу

Листопад-грудень

10 клас

18

Групове профільне консультування для старшокласників «Знайти себе – це важливо!»

Січень

11 клас

19

Психологічна допомога підліткам у вирішенні міжособистісних проблем

Січень-березень

7-9 класи

20

Консультування, надання психологічної підтримки учням «Групи ризику», обдарованим учням, дітям-сиротам

Протягом року

5-11 класи

21

Індивідуальне консультування дітей з особливими освітніми потребами

Протягом року

1-11 класи

22

Консультування старшокласників з питань професійного самовизначення, допомога у виборі професії

ІІ семестр

9, 11 класи

23

Індивідуальне консультування класного керівника першого класу з питань організації психолого-педагогічної допомоги учням на етапі адаптації до шкільного життя

Вересень-жовтень

Класовод

1 класу

24

Консультування педагогів, що працюють у 5 класі з питань підтримки школярів на етапі адаптації

Жовтень-листопад

педагоги

25

Консультування педагогів 10-го класу з питань профілактики соціально психологічної дезадаптації

Жовтень-листопад

Кл.керівник 10 класу, вчителі

26

Методично-інформаційна допомога вчителям у підборі психологічної літератури

Протягом року

вчителі

27

Індивідуальне консультування класних керівників з питань загальної характеристики класів

постійно

Класні керівники

28

Консультування педагогів щодо дотримання правил психогігієни та захисту прав дітей під час державної атестації

Травень

вчителі

29

Тематичне консультування педагогів «Стан психологічного комфорту дітей під час перебування у літньому таборі відпочинку»

Травень-червень

вчителі

30

Консультування батьків першокласників з питань  адаптації дітей до навчання у школі

Вересень-листопад

Батьки першокласників

31

Консультування батьків щодо питань труднощів у взаєминах із дітьми

Протягом року

Батьки

 

Корекційно-відновлювальна та розвиваюча робота

 

32

Заняття спрямовані на адаптацію першокласників до навчання в школі

Вересень-грудень

1 клас

33

«Вміння жити і спілкуватись в колективі» - корекційне заняття для початкової школи

Вересень

1-4 класи

34

Заняття спрямовані на адаптацію пятикласників до навчання в середній школі

Жовтень-січень

5 клас

35

«Я обираю здоров’я!» - тренінгове заняття для підлітків

жовтень

8 клас

36

«Вміння контролювати свої емоції» - корекційне заняття

жовтень

6 клас

37

Профорієнтаційна гра «Подорож у світ професій»

листопад

9 клас

38

Заняття спрямовані на адаптацію десятикласників до навчання в старшій школі

Листопад-січень

10 клас

39

«Все починається з сім’ї» - заняття з елементами тренінгу

Листопад

10 клас

40

«Вчимося бути толерантними» - тренінгове заняття

Березень

5 клас

41

«Полюби себе» - тренінг для підлітків

Квітень

7 клас

42

«Зміни себе сам» - корекційні заняття для підлітків

Квітень

8 клас

43

«Розумне та добре літо» - корекційна виховна година

 

 

 

Просвітницька робота

 

44

Лекції, виступи перед дітьми про шкідливий вплив алкоголю, тютюну, наркотиків

 

Протягом року

 

45

Психопрофілактика шкідливих звичок. Заняття зі старшокласниками

 

Протягом року

8.11            ласи

46

Просвітницька роботу з дівчатками 6-9 класів про статеве дозрівання: «Коли дівчинка дорослішає…»

Вересень-грудень

6-9 клас

47

«Пізнай себе» - тренінгове заняття для підлітків

Грудень

7 клас

48

«Права людини-найвища цінність» - акція для старшокласників

 

Грудень

10-11 класи

49

«Знання прав – не звільняє від обов’язків»

Січень

7 клас

50

«Молодь проти насильства» - заняття для старшокласників

Лютий

10-11 класи

51

«Щастя творити добро» - заняття з елементами тренінгу

Лютий

8 клас

52

«Моя майбутня професія» - тренінгове заняття

Березень

11 клас

53

«Ми - рівні, ми - різні» - урок спілкування

Травень

10 клас

54

Проведення тренінгових занять на проблемних семінарах

Жовтень,

Грудень,

Лютий, квітень

педагоги

55

Виступи на педрадах, нарадах, семінарах з питань психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

 

Протягом року

вчителі

56

Виступи на батьківських зборах

Протягом року

батьки

                                                                                                          

Організаційно-методична робота

 

57

Складання та затвердження річного плану роботи

Вересень

 

58

Формування та поповнення папки нормативно-правової документації

постійно

 

59

Оформлення та ведення документації практичного психолога школи

Протягом року

 

60

Оформлення та ведення  індивідуальних карток

Протягом року

 

61

Підготовка корекційне-відновлювальних, розвивальних, психопрофілактичних занять

Протягом року

 

62

Підготовка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків, анкет. Обробка отриманих результатів.

Протягом року

 

63

Підготовка матеріалів до виступів та лекційних занять

Протягом року

 

64

Складання статистичних та аналітичного звітів

Грудень, травень

 

65

Ведення «Години психолога»

постійно

1-11 класи

66

Організація самоосвіти. Відвідування бібліотек

Протягом року

 

67

Відвідування  методкабінету, отримання фахової консультації

1 рази на місяць

 

68

Участь у роботі практичних психологів і соціальних педагогів (району та області)

 

Протягом року

 

 

Зв’язки з громадськістю

 

69

Відвідування батьків за місцем роботи та проживання

Протягом року

 

70

Залучення до роботи працівників правоохоронних органів, медичних працівників

Протягом року

 

 

 

 

 

ХІІІ.ПЛАН РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 

№пп

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

І Аналітико-діагностична робота

 

 

1

Вивчення особливостей розвитку дітей з психофізіологічними вадами

Вересень, жовтень

Діти з особливими потребами

2

Вивчення та оцінка особливостей  соціального мікросередовища дітей пільгової категорії та його впливу на особистість дитини.

Вересень

Діти пільгової категорії

3

Вивчення та оцінка особливостей навчання і позаурочної діяльності дітей пільгової категорії та дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги

Вересень-жовтень

Діти, що перебувають на обліку

4

Анкетування учнів 5-11 класів на знання основних правових аспектів

Листопад

Соціальний педагог

5

Сформувати та проаналізувати базу даних, скласти соціальні паспорти класів та навчально-виховного комплексу

Вересень

Класні керівники

6

Провести аналіз оздоровлення дітей пільгової категорії

Вересень

Адміністрація

7

Підготувати та провести діагностику з метою раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія) у соціально дезадаптованих учнів

Листопад, березень

Учні контрольованої категорії

8

Проводити обробку і аналіз даних з відвідування учнями уроків

Один раз на тиждень

Класні керівники

9

Проводити роботу з виявлення дітей, які в силу обставин залишились без піклування батьків. Вживати відповідні заходи

Протягом року

Учасники НВП

10

Проаналізувати роботу класних керівників з дітьми пільгової категорії та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги

Травень

Класні керівник, адміністрація

 

ІІ Прогностичні заходи

 

 

1

Налагодити зв’язки з організаціями району, що займаються дітьми пільгових категорій та дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги

Протягом року

Працівники організацій

2

Проводити опитування, анкетування для сприяння організації різноманітних форм дозвілля у школі

Протягом року

Учні

3

Приймати участь у засіданнях педагогічної ради, консиліумах, брати участь в обговоренні питань соціальної адаптації учнів

Протягом року

Педагоги

4

На основі досліджень здійснювати прогнозування соціального супроводу учнівського колективу, дітей пільгової категорії та дітей „групи ризику”

Протягом року

Діти зазначеної категорії

 

ІІІ Захисні заходи

 

 

1

Залучати до співпраці організації та установи, які займаються дітьми пільгових категорій

Протягом року

Працівники установ

2

Обстежити житлово-побутові умови дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

Учні, батьки

3

Приймати участь у батьківських зборах, конференціях з актуальних проблем захисту дитини

Протягом року

Учасники НВП

4

Зустрічатись з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та надати допомогу в оформленні звітів опікунів

Грудень, травень

Опікуни

5

Сприяти відновленню життєво важливих документів дітей пільгових категорій

Протягом року

Діти пільгової категорії

6

Взяти на особливий контроль учнів, чиї батьки відносяться до категорії трудових мігрантів

Протягом року

Діти трудових мігрантів

 

ІV Профілактичні заходи

 

 

1

Проводити профілактичну роботу (бесіди, лекції, уроки) з питань тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму серед підлітків

Протягом року

Учні  контрольованої категорії

2

Формувати в учнів навички здорового способу життя, негативне ставлення до паління, алкоголю, наркотиків

Протягом року

Учні  контрольованої категорії

3

Провести конкурс дитячого малюнку „Ми обираємо здоров’я”

Квітень

Учні 1-11 класів

4

Готувати матеріали та приймати участь у роботі ради профілактики закладу

Протягом року

Учасники НВП

5

Вести особисті картки підлітків, що вимагають підвищеної педагогічної уваги , в яких відображати динаміку особистісного розвитку

Протягом року

Учні  контрольованої категорії

 

V Організаційна робота

 

 

1

Відвідувати вдома дітей пільгової категорії, проводити бесіди з опікунами, складами акти обстеження умов навчання та виховання

Протягом року

Діти пільгової категорії, їх опікуни

2

Здійснювати звірку в міліції та в ССД списків дітей, що стоять на обліку в школі, ССД, КМСН

1 раз на місяць

Працівники служб

3

Надавати в райВО інформацію про дітей, що стоять на обліку у школі, ССД, КМСН

1 раз на квартал

Інспектор рай ВО

4

Перевіряти та оновлювати соціальні паспорти класів

Протягом року

Класні керівники

5

Провести перевірку особистих справ дітей пільгових категорій та дітей, що стоять на обліку у школі, ССД, КМСН

Вересень

Класні керівники

6

Організувати та провести рейд „Урок” в межах програми „Всеобуч”

Вересень за графіком райВО

Педагоги, учні

7

Взяти участь в організації медичного огляду, в проведенні профілактичних щеплень дітей пільгової категорії

Протягом року

Діти пільгової категорії

8

Взяти участь в організації оздоровлення учнів пільгової категорії в пришкільному таборі „Сонечко” та у виїзних таборах

Протягом року

Адміністрація

9

Сприяти забезпеченню підручниками дітей пільгової категорії

Вересень

Бібліотекар

10

Організація роботи за запитом

Протягом року

Учасники НВП

 

VІ Соціально-педагогічна підтримка та допомога дітям пільгової категорії

 

 

1

Проводити громадський огляд умов утримання, навчання, виховання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту учнів пільгової категорії

Протягом року

Адміністрація, педагоги

2

Забезпечити соціальну допомогу та підтримку дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Протягом року

Діти зазначеної категорії

3

Вивчити стан здоров’я дітей пільгової категорії з метою організації надання їм медичної допомоги в дитячій лікарні №5

Протягом року

Діти пільгової категорії

4

Надавати консультативну допомогу учням та їх опікунам, сприяти захисту прав вихованців, представляти їх інтереси в офіційних установах

Протягом року

Діти пільгової категорії, батьки, опікуни

5

Здійснювати соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу дітей пільгової категорії

Протягом року

Діти пільгової категорії

 

VІІ Корекційна робота

 

 

1

Здійснювати корекцію усіх виховних впливів на вихованця як з боку сім’ї, так і соціального середовища

Протягом року

Учні, що потребують підвищеної уваги

2

Підсилювати позитивні виховні впливи

Протягом року

Діти зазначеної категорії

3

Здійснювати корекцію самооцінки школярів в ході індивідуальної та групової роботи

Протягом року

Діти зазначеної категорії

4

Розробити програму ігрової корекції соціально і педагогічно занедбаних дітей та проводити групові заняття за цією програмою

Листопад - травень

Учні, що потребують допомоги та підтримки


 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top